04.01.18 Musikalsk læring på tværs - musikpædagogisk konference

Esbjerg, Tobakken Kl. 10:00

Arrangør: SDMK
Sted: Tobakken
Pris: Gratis

UC Syd og Syddansk Musikkonservatorium inviterer hermed til musikpædagogisk konference ”Musikalsk læring på tværs”.

Endeligt program og info om tilmelding følger.

Målgruppe

Konferencens målgruppe er musikundervisere og ledere i musik- og kulturskoler, folkeskoler, frie skoler og SFO, undervisere og studerende på konservatorier, læreruddannelser og pædagoguddannelser, musikere i det hele taget og andre med interesse.

Formål

Det er konferencens grundlæggende antagelse, at musikundervisning er vigtig for et barns udvikling og æstetiske dannelse, og at det nu er tid til, at den praktisk-musiske dagsorden taler med en større vægt i skolen såvel som i samfundet som helhed.

Konferencens formål er derfor at samle et bredt felt af musikpædagogiske aktører til fælles inspiration, refleksion og videndeling omkring muligheder i den åbne skole og vise nogle af de mange aktuelle eksempler på nyskabende og tværgående musikundervisning.

Vi vil sætte fokus på musikundervisning på tværs af professioner, kunstarter og genrer, og vi vil samtidigt sætte fokus på kreativitet og skabende processer i musikundervisningen. Nedenstående spørgsmål er centrale på konferencen:

 • Hvordan samarbejder man om musikundervisningen med andre professioner, så man udnytter hinandens forcer optimalt?
 • Hvordan skaber den undervisende kunstner både kunstneriske oplevelser og gode læringsforløb?
 • Hvordan kan samarbejdet styrke den musikalske skaben på et elementært niveau?
 • Hvordan styrkes musikundervisningen inden for forskellige aldersgrupper?
 • Hvad er kvalitet i musikundervisningen i det tværprofessionelle samarbejde?

Indhold

Indholdet har den første dag fokus på muligheder i den åbne skole og samarbejde på tværs, mens den anden dag giver et blik på den undervisende kunstner og dennes muligheder for at omsætte kunstneriske oplevelser til læring. Indholdet får en stærk, bevægende og appellerende praktisk dimension og vi vil få præsenteret en række workshops som eksempler på fremragende læringsmiljøer i Syddanmark. Ligeledes præsenteres vi for ny viden på feltet ved en række oplægsholdere. Se nærmere nedenfor.

Se mere om oplægsholderne her

Praktisk

 • Konferencen er åben for alle interesserede, og deltagelse er gratis.
 • Den finder sted på spillestedet Tobakken, Gasværksgade 2 i Esbjerg.
 • Der serveres kaffe/te om eftermiddagen, men herudover er forplejning for egen regning.
 • Det er muligt at forudbestille mad fra Tobakkens café
 • Der findes gode overnatningsmuligheder i forskellige prisklasser i Esbjerg. F.eks. Esbjerg Vandrerhjem med enkeltværelser fra ca. kr. 400 kr., Cabinn fra ca. 550 kr. samt Hotel Ansgar fra ca. 700 kr.
 • Man kan tilmelde sig hele konferencen eller enkeltdage.

Endelig tilmeldingsfrist bliver 1. november (formular følger)

 

Tilbage