Aftagerpanel

I henhold til bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner fik Syddansk Musikkonservatorium med udgangen af 2009 sit første aftagerpanel.

Aftagerpanelet er sammensat så det dækker samtlige SDMKs uddannelsesområder. Panelets medlemmer fungerer som rådgivere i forhold til udvikling og forbedring af institutionens uddannelsestilbud - ikke mindst i relation til de krav musikbranchen og den musikpædagogiske verden stiller til dimittenderne.

Se mere om aftagerpaneler på Kulturministeriets hjemmeside!

Birgit Bergholt (formand)
Redaktør i DR Kultur, hvor hun har ansvar for et antal musik- og kulturtiltag. Har tidligere været chef for P2, direktør for MusikInformationsCentret og medlem af Statens Kunstråd. Birgit var også formand for det forrige aftagerpanel.

Henrik Jansberg
Prisvindende spillemand, komponist & underviser. Henrik Jansberg er en af dansk folkemusiks unge løver. Han har flere gange været nomineret og vundet Danish Music Awards og andre priser for sine egne kompositioner, som ofte bygger på akustisk musik ed elektronsike elementer.Siden barndommen i Juelsminde har Henrik befundet sig i inderkredsen af den danske folkemusik og -dansetradition.Henrik dimitterede fra folkemusiklinjen i 2004 og har siden gjort sig bemærket i en lang række orkestre, hvoraf flere bærer hans navnetræk. Foruden den performative del af musikmiljøet har han desuden engageret sig i både undervisning og branchepolitisk arbejde i bestyrelser og repræsentantskaber.

www.jansberg.com

Jens Bloch
Siden juni 2008 Musikskolechef i Kolding & MGK Center Sydjylland (MGKSyd). Tidl. Musikskoleleder i Ølgod 1994-2000, Souschef Holstebro Musikskole 2000-2001, Musikskoleder i Give 2001-2008, Generalsekretær for DAMUSA i perioden 1996-2009. Medlem Kunstrådets Repræsentantskab 2008-2012. Musikpædagogisk Diplomeksamen fra Det Jydske Musikkonservatorium i 1990 med trompet som hovedfag og ensembleledelse som bifag.

John Frandsen
Komponist, organist, producer, dirigent, organisationsmenneske - født 1956 i Aalborg, uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium og på Aarhus Universitet (musikvidenskab). Har skrevet musik i mange genrer: bl.a. vokal-, instrumental- og kirkemusik, og - ikke mindst - opera. Ansat som organist ved Stavnsholtkirken i Farum. Freelance producer ved Danmarks Radio med ansvar for især Underholdningsorkesterets klassiske cd-produktion. Dirigent for Kammerkoret Convivium. Har tidligere været formand for bl.a. Dansk Komponist Forening, Ars Nova og Edition-S, samt næstformand for Statens Kunstråd. 

Kristina Holgersen
Autodidakt  sanger, komponist og tekstforfatter. Diplom i Kunst- og Kulturledelse. Har udgivet tre anmelderroste soloalbums og har turneret i Danmark, Tyskland og Letland. De seneste år har hun arbejdet i en række tværkunstneriske projekter m. bl.a. litteratur, teater og videokunst. Underviser i entreprenørskab på Det Jyske Musikkonservatorium. Bestyrelses- og rådsmedlem: Danske Populærautorer, Dansk Rocksamråd, Levende Musik i Skolen, Aarhus Musikudvalg, tidligere repræsentant i Statens Kunstfond.

Lotte Anker
Saxofonist, komponist mm. LA har spillet over store dele af verden og er leder af en række internationale grupper som trioerne Anker, Taborn, Cleaver og Anker med Sylvie Courvoisier og Ikue Mori, What River Ensemble samt samarbejder med musikere som Marilyn Crispell, Fred Frith, Tim Berne m.fl. Kompositorisk arbejde for både større og mindre ensembler inden for såvel eksperimenterende jazz/improv som ny musik. Underviser freelance som lærer/gæstelærer på diverse konservatorier i DK og Sverige.

Katrine Ganer Skaug

Katrine er fra Oslo, hvor hun afsluttede sin cand.phil i musikvidenskab fra Universitetet i Oslo med efteruddannelse indenfor ledelse i kunstlivet. Hun har tidligere arbejdet som musikjournalist i bl.a. Norsk Radio (NRK P2), og har sideløbende været aktiv som musiker og underviser i musikhistorie og lyttemetodik på Den Norske Ballethøyskole, Lærerhøyskolen i Oslo og ved Musikvidenskab. I 00’erne var hun programansvarlig koordinator på en række festivaler med fokus på ny musik, som fx MAGMA 2002 Berlin, De Internationale Kirkefestspil i Kristiansand og Nordiske Musikdage. Hun har udviklet et bredt internationalt netværk som generalsekretær for Nordisk Komponistråd 2003-07, chef for ungdomsorkesteret Orkester Norden 2008-12, og har siden november 2012 været kunstnerisk- og administrativ chef for Esbjerg Ensemble.

Katrine har haft en lang række hverv og kommitéposter i kulturlivet, og er nu bestyrelsesmedlem i SNYK, Rued Langgaard Selskabet, Opera Nord og Léonie Sonnings Musikfond. Hun er p.t. også formand i Esbjerg Kommunes arbejdskommité for Kulturens Vækstlag.

Aftagerpanelets opgaver og sammensætning

Af bekendtgørelsens § 2 fremgår, at ”aftagerpanelets opgave er at rådgive rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans samt om udvikling af nye og eksisterende uddannelser og udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Rektor skal drøfte alle væsentlige spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling med aftagerpanelet”, der på sin side både kan afgive udtalelse og stille forslag om sådanne spørgsmål. Panelets anbefalinger og SDMKs opfølgning herpå skal indgå i SDMKs årlige rapportering til ministeriet.

Medlemmerne af aftagerpanelet repræsenterer aftagerne af SDMKs dimittender og udpeges på grundlag af deres personlige egenskaber samt deres erfaring med og viden om det relevante arbejdsmarked. Kulturministeren udpeger formanden, mens de øvrige medlemmer for en periode på fire år udpeges af rektor og formanden i fællesskab efter drøftelse med ministeriet. Formanden for panelet deltager i skolerådets møder i de tilfælde, hvor rådets drøftelser vedrører overordnede spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling.