12.03.2015 08:58

Fuld fokus på pædagogikken

På et todagesseminar tog Paul Harris de studerende med rundt i kunsten at undervise børn og unge


”Måske det vigtigste du kommer til at lave i dit liv”. Sådan beskriver den britiske gæsteprofessor Paul Harris opgaven med at skulle give musikken videre til børn og unge. I disse dage besøger han Esbjerg.

Ud fra sine hovedbegreber "den virtuose lærer" (the virtuoso teacher) og ”simultan   læring” (simultanous learning) har Harris præsenteret de konservatoriestuderende for teknikker og tilgange til det fag, som han selv kalder det måske allervigtigste i musikkens verden: musikpædagogikken.

Paul Harris har om nogen påvirket den måde, vi tænker og taler om musikundervisning på i Danmark. Som noget helt grundlæggende har han været med til at give os et sprog omkring det vi foretager os i undervisningssituationerne, så vi efterfølgende har kunnet sætte ord på den ellers tavse viden. Tilværelsen som musiklærer kan være ensom – ved et arrangementet som det her, er vi pludselig mange om at dele erfaringerne”, siger Birgitte Momme, som er én af arrangørerne.

Paul Harris, der er tilknyttet Royal Academy of Music i London, regnes for en af de førende sit felt og har imponerende 600 udgivelser bag sig. Da Syddansk Musikkonservatorium i 2011 tildelte ham titlen som adjungeret professor, var det netop ud fra en strategi om at øge fokus på den pædagogiske dimension, som specielt konservatoriet i Esbjerg i forvejen er anerkendt for.

Flere af konservatoriets uddannelser har således et stærkt pædagogisk fokus, der understøtter den arbejdsvirkelighed mange færdiguddannede kommer ud i og giver kompetencer som især musikskolerne efterspørger.

SDMK indgik i 2014 desuden en partnerskabsaftale med UCSYD om udviklingen af bl.a. gruppeundervisningsformer. Også dette emne gav den britiske professor sit besyv med på over for en lyttende skare af konservatoriestuderende og andre inviterede – heriblandt netop studerende fra læreruddannelsen.