02.03.2015 13:37

SMKS er blevet til SDMK

Vi har skiftet navn, logo og grafisk identitet.


Da rådhusklokkerne bød det nye år velkommen blev Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskoles konservatoriedel til "Syddansk Musikkonservatorium - Danish National Academy of Music". 

Det betyder samtidig, at der i løbet af de seneste uger er sket nogle visuelle forandringer i forhold til hvordan institutionen, der bruger forkortelsen SDMK, præsenterer sig.

"Vi har haft et godt parløb med design- og reklamebureaet Kirk & Holm om at skabe et nyt logo og opfriske den visuelle identitet. Det synes vi er lykkedes rigtig godt og vi er glade for nu at kunne det for omverdenen", fortæller kommunikatør Jesper Asp, som har været i spidsen for processen. "Selvom der på indholdssiden ikke ændres på musikuddannelserne i denne sammenhæng, har vi selvsagt måttet kigge os om efter et nyt navn, nu da skuespillerskolen ikke længere er en del af vores institution".

Regional placering - internationalt udsyn
I samråd med Kulturministeriets departement er navnet faldet på "Syddansk Musikkonservatorium - Danish National Academy of Music". Om navnevalget siger rektor Claus Skjold Larsen: "For mig at se rummer vores nye betegnelse på mange måder essensen af hvad vi er for en institution. Det syddanske referer naturligvis til vores geografiske placering med uddannelsessteder i Odense og Esbjerg. Med det efterhængte "Danish National Academy of Music" understreger vi samtidig at vi løser en national opgave som én af ministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner, men at vi gør det i en international kontekst".

Uddannelsesstederne i hhv. Odense og Esbjerg fortsætter uforandret. I 2016/17 står Odenses nye koncert- og kulturhus Odeon klar til indflytning. Her bliver SDMKs Odense-afdeling placeret side om side med andre kulturaktører - heriblandt ikke mindst Skuespillerskolen, der forlader lokalerne på Roersvej.