Sådan søger du

Bachelor- og kandidatuddannelser:

Ansøgning til alle landets konservatorier sker via 

www.musikuddannelser.dk

senest d. 1. december kl. 12.00 (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00).

Ansøgningen er koordineret på landsplan, og du kan således søge optagelse på flere konservatorier i prioriteret rækkefølge, såfremt uddannelsen udbydes flere steder. 

Dette gør sig dog ikke gældende for ansøgere til rytmisk linje på Syddansk Musikkonservatorium. Søger du om optagelse her skal du være opmærksom på at der er sket nogle få, men væsentlige, ændringer i ansøgningsprocessen. Dette skyldes at Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i København ikke længere er med i musikkonservatoriernes fælles ansøgningsproces. Sender du din ansøgning til RMC har du dermed ikke længere mulighed for at søge Syddansk Musikkonservatorium i samme ansøgning, og du bliver således ikke automatisk videresendt til os eller andre musikkonservatorier, hvis du ikke optages på RMC. Ønsker du at søge optagelse på både RMC og Syddansk Musikkonservatorium skal du derfor sende en ansøgning til begge konservatorier. Dette gøres gennem konservatoriernes fælles hjemmeside, www.musikuddannelser.dk.


Ansøgningen sendes til 1. prioritetskonservatoriet.

NB. Optagelsessøgende til Syddansk Musikkonservatorium skal – hvor det er muligt – anføre, om de primært ønsker at studere i Odense eller Esbjerg. 

Ansøgningsgebyr

Ansøgere, der søger optagelse på en kandidat- eller solistuddannelse samt en bacheloruddannelse som 1. prioritet ved Syddansk Musikkonservatorium, skal betale et ansøgningsgebyr på DKK 500,-. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan ikke refunderes. Bachelorstuderende ved SDMK, der søger direkte videre på en kandidatuddannelse, som ikke kræver optagelsesprøve, er fritaget fra dette gebyr.

Gebyret skal indbetales på denne bankkonto:

Danske Bank
Reg.nr.: 0216
Konto nr.: 4069 160662
Iban: DK3402164069160662
Swift code: DABADKKK

Følgende tekst skal indgå i teksten til konservatoriets kontoudtog og på kvitteringen: "Optag: <navn>".

<navn> erstattes med dit navn.

En kvittering for indbetalingen skal vedlægges ansøgningen.

Vær opmærksom på, at både en underskrevet ansøgning og kvittering for indbetaling af gebyr skal være konservatoriet i hænde inden ansøgningsfristens udløb. Er dette ikke tilfældet anses ansøgningen som ugyldig.

Syddansk Musikkonservatorium dækker ikke udgifter til eventuelle ekspeditionsgebyrer i forbindelse med indbetalingen. Denne udgift dækker ansøgeren alene. Ansøgeren skal derfor sikre sig, at konservatoriet modtager det fulde gebyr på DKK 500,-.

Solistuddannelser:

Ansøgning om optagelse sker via www.musikuddannelser.dk senest d. 1. februar (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00)

Masteruddannelser:

Ansøgning om optagelse sker via www.musikuddannelser.dk senest d. 1. februar (hvis denne dag falder på en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00)

Sygdom i forbindelse med optagelsesprøven

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis ansøgeren ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve (gælder kun ved optagelsesprøver til bachelor- og kandidatuddannelser). Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og ansøgeren vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Ansøgeren skal selv betale for lægeerklæringen.