Inspirationskursus

Undervisere

Docent Kirsten Nielsen og adjunkt Birgitte Momme.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at få fornyet inspiration til holdundervisning/klasseledelse i musik- og folkeskoler herunder instrumentallærere, der er interesserede i at varetage undervisning af børnehold bl.a. med henblik på at styrke overgangen fra børnehold til begynder-instrumentalundervisning.

Individuel eller hold

Hold med 8 deltagere. I tilfælde af færre tilmeldinger reduceres timetallet. 

Tid

15 undervisningsgange à 4 lektioner.                                    
Undervisningen foregår fredage fra kl. 10-14.                                      
Første undervisningsgang: fredag d. 19. januar 2018 på Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg.

Sted

Syddansk Musikkonservatorium, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg og Syddansk Musikkonservatorium, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense.

Pris

kr. 7.250,-

Kursets indhold

Kurset giver redskaber til varetagelse af undervisning inden for hele børneområdet fra 0-11 år, og der vil bl.a. blive givet idéer til GM-/instrumentalundervisning, børnehørelære samt undervisning af forældre/barnhold med udgangspunkt i leg, sang, spil og bevægelse.

Kurset indeholder en teoretisk og en bred praktisk del med forskellige praktikhold.

Observationspraktik:

Deltagerne vil gennem hele kursusforløbet arbejde målbevidst med forskellige typer praktikhold. Har deltagerne egne børnehold og evt. begynder-instrumentalundervisning, vil problemer og spørgsmål herfra blive inddraget i undervisningen.

Teori:

Sideløbende med praktikken vil der blive arbejdet med metodik, formål/mål, indstuderingsteknikker, progressioner, litteraturkendskab og udviklingslære samt givet praktiske anvisninger i forbindelse med undervisning af børnehold.

Herudover vil der blive opbygget et stort repertoire inden for sange, remser, sanglege/danse/rytmik og sammenspil (herunder bl.a. lyddramatik, improvisation, leg med rekvisitter, musiklytning, rytme- og melodibevidstgørelse) samt givet idéer til opbygning af lektioner, bl.a. temaforløb.

Tilmeldingsfrist

1. december 2017

Ved faglige spørgsmål kontakt

Kirsten Nielsen, knielsen10@smksnet.dk, tlf. 2282 4340

Ved praktiske spørgsmål kontakt

Malene Møller, mm@sdmk.dk, tlf. 6311 9913

 

STUDIESTEDER

Syddansk Musikkonservatorium har studiesteder i Odense og Esbjerg. Her kan du læse mere om det studiested, hvor denne uddannelse udbydes.