Klasseledelse og sammenspil i den åbne skole - inspirationskursus

  

Undervisere

Birgitte Momme og Anders Møller

Anders Møller er uddannet folkeskolelærer med 15 års erfaring i sammenspil med børn. Anders har udgivet sammenspilshæfterne ”Go’ Musik – let at spille” 1-4. Et sammenspilssystem og en metodik med højt aktivitetsniveau. Anders underviser i teoretisk pædagogik og psykologi på Syddansk Musikkonservatorium i Odense. Han afholder derudover børnekorstævner og kurser for musiklærere og er aktiv musiker i flere forskellige sammenhænge.

Birgitte Momme er uddannet almen musikpædagog med speciale i gruppeundervisning. Birgitte har taget uddannelse i musikdidaktik og klasseledelse og har stor erfaring med at undervise hele klasser i musik, heriblandt blæserklasser. I dag underviser Birgitte på Odense Musikskole og på konservatoriet i Esbjerg og Odense i pædagogiske fag. .

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle musik- og folkeskolelærere, der ønsker at få fornyet inspiration til musikalske samarbejder og undervisningsformer i den åbne skole. Eks. kompagnon-, blæser-, strygerklasselærere, musiklærere i folkeskolen etc.

Individuel eller holdHold med 8 deltagere.
Tid

 

4 undervisningsgange à 4 lektioner. Undervisningen foregår fredage kl. 10-14.

 

StedSyddansk Musikkonservatorium, Odense
Pris

4000 kr.pr. deltager

 

Kursets indhold

Kurset giver redskaber til varetagelse af musikundervisning af elever i musik- og folkeskolen. Klasseundervisning, sammenspil og grundlæggende musikpædagogik. Der vil blive arbejdet med de grundlæggende musikalske elementer i klasserummet, repertoire indenfor sammenspil samt opbygning af lektioner. Sideløbende med det praktiske vil der blive arbejdet med didaktik og teoretiske perspektiver på klasseledelse. Deltagerne vil gennem hele kursusforløbet arbejde målbevidst med forskellige typer undervisning. Har deltagerne egne musikklasser, vil problemer og spørgsmål herfra blive inddraget i undervisningen.

Ved faglige spørgsmål kontaktBirgitte Momme, bmomme12@smksnet.dk, tlf. 2063 7364
Ved praktiske spørgsmål kontaktMalene Møller, mm@sdmk.dk, tlf. 63 11 99 13
Tilmeldingsfrist

15. januar 2019