Jytte von Rüden

Accordeon
Harmonika

CV

Jytte von Rüden
Accordeon og harmonika

Baggrund og uddannelse:
Jytte von Rüden har studeret ved Det jyske Musikkonservatorium i Aarhus hos Prof. Mogens Ellegaard og på Hochschule für Musik und Theater i Hannover hos Prof. Elsbeth Moser.

På Jytte von Rüdens initiativ blev solistklassen i accordeon oprettet ved de danske musikkonservatorier, og i 1980 debuterede hun herfra som første accordeonist i Danmark.

Jytte von Rüden er den eneste accordeonlærer ved et dansk musikkonservatorium, der er uddannet både solistisk og pædagogisk, ligesom hun er den eneste, der har erfaring med musikskolelivet.

Ansættelser:
I 1980 blev Jytte von Rüden ansat ved Det jyske Musikkonservatorium og i 1983 blev hun docent samme sted.

Fra 2008 er hun ansat som lektor ved VMK - Konservatoriet for Musik og Formidling i Esbjerg.

Intsrumenter, fag, studier:
Jytte von Rüden underviser i accordeon, klassisk harmonika, kammermusik, pædagogik og brugsharmonika.

Uddannelsen i klassisk harmonika kan kun studeres ved Konservatoriet for Musik og Formidling i Esbjerg og er dermed et enestående uddannelsestilbud i Danmark.

Konservatoriet tilbyder Bachelor- og Kandidatuddannelser samt Solistklasse i både accordeon og harmonika.

Solist:
Jytte von Rüden er i Danmark en af pionererne inden for det klassiske accordeonspil. Hun har givet utallige solokoncerter, både herhjemme og i udlandet, hvor hun gennem sin tekniske og musikalske autoritet på fornemste vis har repræsenteret både instrumentets originalmusik og de klassiske stilarter.

Flere komponister, som f.eks. L. Kaiser (DK), P. Fievé (DK) og C. Mansker(USA), har skrevet værker specielt til Jytte von Rüden.

Hun har optrådt som solist med flere symfoni- og kammerorkestre, og hendes solistiske virke har bl.a. ført hende til lande som Tyskland, Sverige, Spanien og Polen. Hun har bl.a. været solist med Georgiens Kammerorkester under ledelse af Liane Issakadze i Schleswig-Holstein Musikfestival.

Kammermusiker:
Som kammermusiker har Jytte von Rüden spillet i utallige sammenhæng og kombinationer og ad denne vej givet koncerter i Danmark, Tyskland, Sverige og Italien. Hun har gennem sit spil og beherskelse af instrumentet bevist, at accordeonet  har ubegrænsede muligheder – også i  kammermusikken.

I 1996 dannede Jytte von Rüden DUO MODUS sammen med violinisten Marta Líbalová. Duo Modus www.duomodus.dk er både i den instrumentale sammensætning og repertoire unik og bekræfter kammermusik og fortolkning på højeste niveau.

Flere komponister, heriblandt Anders Koppel og Ole Schmidt, har skrevet dobbeltkoncerter til Duo Modus, som blev uropført med stor succes.

Jytte von Rüden har optrådt med Duo Modus i de fleste europæiske lande, som f.eks. Italien, Tjekkiet, Tyskland og Danmark, ligesom duoen gentagne gange har givet koncerter i Israel og Hong Kong. Også  festivaler som f.eks. Schleswig-Holstein Musikfestival, ”Chambermusic Connects the World” i selskab med Gidon Kremer, Yuri Bashmet og Guarneri-Kvartet, Tel Aviv Kammermusikfestival og Gustav Mahler Festival hører til duoens koncertsteder.

Diskografi:
Jytte von Rüden har udgivet to CDer med Duo Modus, som indeholder repertoire fra barok til moderne i duoens egne arrangementer.

I 2005 blev CDen ”Duo Modus in Another Way” kåret til ugens CD i Danmarks Radio.

Pædagog:
Jytte von Rüden har gennem mere en 20 år opbygget et nationalt og internationalt accordeonmiljø og gjort en stor indsats for instrumentet både solistisk, kammermusikalsk og pædagogisk.

Engagementet gælder ikke mindst styrkelsen og udvidelsen af repertoiret for accordeon, men i høj grad også accordeonisternes instrumentale uddannelse indenfor alle stilarter. Instrumentets originalmusik består udelukkende af værker fra det 20.årh. For dog at kunne uddanne en ”helstøbt” accordeonist betragter Jytte von Rüden det som en stor og nødvendig opgave også at kunne føre accordonister gennem musik fra barok over klassik og romantik til moderne, idet hun med stor erfaring og kunnen arrangerer værker fra disse perioder.

Hendes elever har vundet priser ved nationale og internationale konkurrencer, modtaget musikpriser, legater og fonde og har været solister med danske og udenlandske orkestre, ligesom de er aktive kammermusikere og pædagoger.

Sprog:
Jytte von Rüden underviser på dansk, engelsk, tysk og tjekkisk.

Mesterkurser og konkurrencer:
Jytte von Rüden er gæsteprofessor ved solo- og kammermusikkurser i ind- og udland og er jurymedlem ved nationale og internationale solo- og kammermusikkonkurrencer.

Legater:
Jytte von Rüden har modtaget Jacob Gades Rejselegat og er med Duo Modus modtager af Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond.

Pædagogisk materiale:
Som pædagog er Jytte von Rüden forfatter til  en accordeonskole, som anvendes af accordeonstuderende i den instrumentalpædagogiske undervisning.

Udtalelser fra kolleger:
”…she is a talented performer processing a rangy repertoire with a distinguished feeling for music.” (Prof. V. Semenov, Gnessin Institut, Moskva).

“…Jytte von Rüden gehört zur den international renommierten Akkordeonisten, deren Repertoire alle Stilarten enthält. Ihre Tonkultur, Geschmack und meisterhaftes Beherrschen aller technischen Finessen des Instrumentes geben Ihrer Interpretation eine seltene Qualität“ (Prof. T. Rácz, Konservatorium Bratislava).

„...she is a great musician, great Master of Art. You can literally hear the big amount of her knowledge of musical laws and of esthetical qualities” ( Prof. I. Strauss, Academy of Music, Prague).

”…dit arbejde med accordeonet er på alle områder, både solistisk, kammermusikalsk og pædagogisk gennemsyret af højeste kunstneriske kvalitet”( Gregor Siegler, DK).