Bibliotekerne

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) har to biblioteksafdelinger på konservatorierne i henholdsvis Odense og Esbjerg med hvert sit personale.

Bibliotekerne har store samlinger af noder, av-materialer, musiklitteratur og elektroniske ressourcer til at understøtte en moderne uddannelsesinstitutions behov. I Odense befinder sig desuden et stort jazz-arkiv, der er enestående af sin slags i Danmark. 

Musikafdelingen i Odense har offentligt udlån og drives i samarbejde med Syddansk Universitetsbibliotek, mens biblioteket på konservatoriet i Esbjerg udelukkende servicerer studerende på SDMK.

Alle numre af SDMKs skriftserie PubliMus, som udgives i samarbejde med Musikafdelingen, kan afhentes gratis på bibliotekerne.