Brexit

”Information i tilfælde af No-deal Brexit

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget et lovforslag (lovforslag nr. L 166), som midlertidigt viderefører visse rettigheder for bl.a. herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale. Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale (også kaldet Brexit-loven) sættes kun i kraft, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale. Brexit-loven vil gælde, indtil noget andet træder i stedet.

Det betyder, at herboende britiske statsborgere, som på udtrædelsestidspunktet udøver deres ret til fri bevægelighed i Danmark, og deres familiemedlemmer, i overgangsperioden vil have ret til statsfinansieret uddannelse på de statslige kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Det samme vil gælde for britiske grænsearbejdere i Danmark og deres familiemedlemmer.


Der vil kun blive opkrævet deltagerbetaling i det omfang, der i dag opkræves deltagerbetaling fra andre EU- og EØS-borgere. Ligeledes vil retten til SU blive videreført.

Yderligere information om SU, udlandsstipendium, specialpædagogisk støtte og statens voksenuddannelsesstøtte mv. samt hvordan du skal forholde dig som dansk studerende i UK kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: Hvad betyder Brexit for dig”.

Danske studerende der vil til UK og studere kan de britiske regler læses her: https://www.gov.uk/guidance/european-temporary-leave-to-remain-in-the-uk

 

English version:

 

“Information in case of No-deal Brexit

On 19 March 2019, the Danish parliament adopted a legislative proposal (no. L 166) which extends existing EU-rights for British citizens in Denmark and their family members in the event that the United Kingdom leaves the EU without an agreement called the Danish Brexit act. The Danish Brexit act will only enter into force if the United Kingdom leaves the EU without an agreement.

The Danish Brexit act is a temporary scheme and will apply until replaced by a permanent solution. The Danish Brexit act applies to British citizens and their family members, who are legally residing in Denmark on the withdrawal date in accordance with EU-rules on free movement. The law will also apply to frontier workers who work in Denmark on the withdrawal date while residing in another EU/EEA-country.

The Danish Brexit act will secure your student rights according to EU law during the transition period, which means that you will have the same access to the Danish higher educational system as EU citizens have according to EU law. You will only have to pay tuition fees for education in Denmark where EU and EEA citizens pay tuition fees.

You will also have the same access to Danish student grants for education in Denmark and abroad as EU and EEA citizens have according to EU law.

Further information regarding student grants, loans and support go to the website of Ministry of Higher Education and Science: “How does Brexit affect you?”