Internationale partnere

Syddansk Musikkonservatorium har indgået en lang række
bilaterale aftaler med partnerinstitutioner i primært Europa med henblik på lærer- og studentermobilitet

SDMK har bl.a. aftaler i Tyskland, Belgien, Østrig, Schweiz, Estland, Litauen, Letland, Polen, Bulgarien, England, Italien, Sverige, Irland, Finland, Norge, Ungarn og Holland.

Kendetegnede for aftalerne er at de kommer i stand som følge af konkrete udvekslingsaktiviteter blandt studerende og undervisere. Der underskrives ikke aftaler udelukkende med det formål at kunne fremvise en kvantitativ liste af
samarbejdspartnere.

Mange af SDMKs bilaterale Erasmus-aftaler er indgået som et resultat af SDMKs aktive deltagelse i interesseorganisationen Association Européenne des Conservatoires (AEC), hvor deltagelse i årlige netværksmøder er med til at markedsføre SDMK i forhold til europæiske samarbejdspartnere.


SDMKs Extended Erasmus University Charter (EUCX) blev godkendt pr. 22/12 2010 og er den juridiske hjemmel for en videregående uddannelsesinstitutions europæiske samarbejdsaktiviteter gennem Erasmus-programmet.

Chartret tildeles af Europakommissionen på baggrund af en
ansøgning. Chartret omhandler de grundlæggende principper og minimale krav, som uddannelsesinstitutionen forpligter sig til at overholde i forbindelse med Erasmus-aktiviteterne. EUCX-charteret muliggør foruden almindelig
udvekslingsvirksomhed også praktikophold ved europæiske virksomheder og institutioner.