Udgivelser

Syddansk Musikkonservatoriums aktive stab af undervisere og eksternt tilknyttede kræfter barsler løbende med udgivelser, som kan rekvireres ved henvendelse til institutionen. Udgivelserne spreder sig emnemæssigt over et bredt kunstnerisk spektrum, og bagkataloget rummer både cd’er, bog- og nodeudgivelser samt den gratis skriftserie PubliMus.

Udgivelserne kan bestilles ved henvendelse til ehe@sdmk.dk. Husk at anføre titel og antal. Forsendelse sker med Post Danmark efter gældende takster medmindre andet aftales.

PubliMus og visse andre udgivelser kan desuden frit downloades som pdf.