Rasmus Zwicki udvikler og beskriver i "Skabt mellem to stole" kompositoriske strategier i skabelsen af transdisciplinære værker, med fokus på hybrider mellem musik, drama og performancekunst. I projektet indgår Zwicki’s eget kunstneriske arbejde og refleksioner, indsamling af førende internationale komponisters erfaringer på området, samt pædagogisk og professionel formidling af ovenstående.

“Skabt mellem to stole” tager udgangspunkt Zwickis egen kunstneriske praksis, der dækker et bredt udvalg af koblinger mellem musik og tekst/drama/dans/billedkunst/video/dokumentar/ installation, både indenfor mere traditionelle rammer med DR, Copenhagen Phil, Den Fynske Opera, og friere eksperimenter med bl.a. Wundergrund festival, DR Underholdningsorkestret, SPOT festival, AUT og Odense Int. Performance Festival. Hans kunstneriske praksis omfatter både værker hvor han bidrager i flere roller (forfatter/komponist/ instruktør m.m.) og værker hvor han samarbejder med andre kunstnere i en mere begrænset rolle (eks. som komponist med Ursula A. Olsen og FIGURA, eller som forfatter/librettist med Andy Pape i Den Fynske Operas Reumert-belønnede opera “Andre Bygninger”).

Af eksisterende forskning/udviklingsarbejde trækkes der på det netværk af forskere, kunstnere og administratorer som i år er blevet etableret i et samarbejde mellem University of Surrey, York University og Oxford Brookes University, under ledelse af Dr. Tom Armstrong (Surrey), samt den mere genredefinerede platform Centre for Interdisciplinary Research in Opera and Drama (CIRO) ved Cardiff University. Sammenlignet med eksisterende udviklingsarbejde indenfor området (D. Roesner, H. Goebbels m.fl.: Composed Theatre. Aesthetics, Practices & Processes, 2012), sigtes der i særlig grad mod at undersøge hvordan valget af kreativ strategi og produktionshierarki kan medvirke til at opnå det ønskede resultat.

Projektet forventes at udmunde i fire podcasts udarbejdet på baggrund af interviews med de udvalgte internationale kapaciteter inden for feltet, samt en artikelserie om emnet i dagbladet Information, ligeledes med udgangspunkt i ovennævnte interviews.
Da meget forskning inden for trans-/interdisciplinær komposition foregår lige nu, vil bl.a. tematiserede podcasts med prominente aktører have potentiale til at skabe international opmærksomhed om projektet, hvis de er tilgængelige og kan deles online. Efter projektets afrunding kan det være i Center for tværkunsts interesse at videreføre hjemmesiden, og fortsat producere nyt indhold i arbejdet med at samle viden.

Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Kulturministeriets pulje til KUV.