Karrieredage på SDMK

Syddansk Musikkonservatorium holder 2 årlige karrieredage foruden en række workshops med kunstnerisk entreprenørskab som overordnet tema.

Formålet er at skabe fokus på de karrieremæssige spørgsmål, udfordringer og muligheder, der venter efter endt uddannelse - og som sandsynligvis (og forhåbentlig) allerede presser sig på hos de studerende.

Tanken er, dels at imødekomme konkrete behov for branchekundskab gennem deltagelse fra fx faglige organisationer, dels gennem alumnefortællinger og oplæg fra aktører, at inspirere og skabe refleksion over egne karrieremæssige muligheder og udfordringer.

Dagen tilrettelægges som en blanding af faglige oplæg, workshops og paneldebat, så der er mulighed for at møde branchen fra forskellige vinkler og tid til at indgå i dialog med andre studerende og karrieredagens aktuelle gæster.