Folkemusiker

Folkemusikuddannelsen på SDMK er den eneste af sin art i Danmark. Med udgangspunkt i de danske og nordiske rødder undervises der i både traditionel og ny folkemusik. Uddannelsen er nært knyttet til det danske folkemusikmiljø, som vores undervisere er en bærende del af.

Som folkemusikstuderende på SDMK får du undervisning både i hovedfag og specielle fag, der relaterer sig til dette. I den individuelle undervisning med hovedfagslæreren arbejdes der fokuseret med musikalske, pædagogiske og tekniske problemstillinger.

Derudover er der en række almene fag, som giver dig et teoretisk fundament og tjener til at betragte musikken fra andre vinkler end den rent udøvende.

Mødet med publikum er en stor del af studiet, og derfor kan de folkemusikstuderende ofte ses og høres til caféer, polka-raves, koncerter og jamsessions. Desuden tager de folkemusikstuderende hvert år på Danmarksturné for at præsentere deres kunnen på skoler, højskoler og spillesteder.

Folkemusikerne samarbejder om koncerter, studieture mv.

Uddannelsen udbydes på flere niveauer:

  • Bacheloruddannelse (3 år)
  • Kandidatuddannelse (2 år)

Se beskrivelsen af de forskellige niveauer herunder.

STUDIESTEDER

Syddansk Musikkonservatorium har studiesteder i Odense og Esbjerg. Her kan du læse mere om det studiested, hvor denne uddannelse udbydes.

BACHELOR

På bacheloruddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker og entreprenør i musiklivet. Uddannelsesforløbet sigter mod at udvikle dit særlige musikalske talent og stiler mod kunstnerisk kvalitet på højt niveau.

Flertallet af studerende kommer senere til at virke som både musikere og undervisere; derfor indgår både kunstneriske som pædagogiske fag i samtlige bachelorforløb. Hertil kommer almene fag som understøtter den kunstneriske og pædagogiske udvikling.

KANDIDAT, INSTRUMENTALIST/SANGER

Kandidatuddannelsen sigter imod at give dig specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker på højeste niveau.

Kandidatuddannelsen har, udover fokus på hovedinstrumentsundervisningen og sammenspil, også fokus på instrumentalpædagogikundervisning med selvstændig undervisning i sammenspilsledelse, psykologi og teoretisk pædagogik.

KANDIDAT, NORDIC MASTER

Kandidatprogrammet i nordisk folkemusik er et fælles internordisk studieprogram mellem SDMK i Esbjerg, Sibeliusakademiet i Helsinki, Ole Bull Akademiet i Voss og Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Der optages kun to studerende pr. land, og det er således ingen overdrivelse at tale om en decideret eliteuddannelse.

Kandidatuddannelsen har, udover fokus på sammenspil også fokus på hovedinstrumentundervisning og artistisk profilering.