Kirkemusiker

Som kirkemusikstuderende på SDMK får du undervisning både i orgel, korledelse og teori som hovedfag og specielle fag der relaterer sig til dit hovedinstrument. I den individuelle undervisning med hovedfagslærerne arbejdes der fokuseret med musikalske og tekniske problemstillinger.

Derudover er der en række almene fag som giver dig et teoretisk fundament og tjener til at betragte musikken fra andre vinkler end den rent udøvende, ligesom du undervejs i forløbet vil blive introduceret for den administrative og PR-mæssige side af et musikervirke.

Orgelfaggruppen samarbejder om koncerter, studieture mv.

Uddannelsen udbydes på flere niveauer:

  • Bacheloruddannelse (3 år)
  • Kandidatuddannelse (2 år)
  • Solistuddannelse (2 år)

Se beskrivelsen af de forskellige niveauer herunder.

STUDIESTEDER

Syddansk Musikkonservatorium har studiesteder i Odense og Esbjerg. Her kan du læse mere om det studiested, hvor denne uddannelse udbydes.

BACHELOR

På bacheloruddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer til et virke som organist og/eller udøvende kunstner. Uddannelsesforløbet sigter mod at udvikle dit særlige musikalske talent og stiler mod kunstnerisk kvalitet på højt niveau.

KANDIDAT

Kandidatuddannelsen sigter imod at give dig specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som organist og/eller udøvende kunstner på højeste niveau.

Kandidatuddannelsen er kompetencegivende og kræves for at virke som organist i større bykirker.

Kandidatuddannelsen har, udover fokus på hovedinstrumentsundervisningen, også fokus på specielle bifag som salmekundskab, liturgik og orgelkundskab, og på undervisning i didaktik, psykologi og teoretisk pædagogik.

Uddannelsen indeholder desuden undervisning i entreprenørskab, hvor du lærer at håndtere en karriere som udøvende musiker og underviser og omforme ideer til målrettede aktiviteter. 

SOLIST

På solistuddannelsen arbejdes der med fortolkning og musikalsk fordybelse for at udvikle de solistiske kompetencer og scenemæssige færdigheder på højeste kunstneriske internationale niveau. Ud over instrumental-/vokalundervisning og deltagelse i internationale masterclasses og eventuelle internationale konkurrencer arbejdes der sideløbende med kammermusikalske færdigheder.