Andre instrumenter

Det er naturligvis også muligt at være studerende på Syddansk Musikkonservatorium med andre hovedinstrumenter end de listede – mest gængse – instrumenter. Som hovedregel kan du studere et hvilket som helst instrument, så længe der kan findes en hovedfagslærer, som konservatoriet kan godkende. Kontakt SDMK ved tvivlsspørgsmål.

STUDIESTEDER

Syddansk Musikkonservatorium har studiesteder i Odense og Esbjerg. Her kan du læse mere om det studiested, hvor denne uddannelse udbydes.

Vælg din uddannelse

SDMK udbyder klassiske uddannelsestilbud som dækker over alle aspekter af et tidssvarende musikervirke. Du har derfor mulighed for at vinkle din klassiske musikeruddannelse, så den passer bedst muligt til din musikalske profil og forbereder dig på dét musikerliv, du ønsker.

Klassisk musiker
-performer, kammer- og orkestermusiker (Odense)

Denne uddannelse henvender sig til dig, der sigter mod et virke som musiker på højeste niveau, og som ønsker at rette dit fokus mod netop en udøvende kunstnerisk praksis og et virke som solist eller kammer- og orkestermusiker.  

Klassisk musiker
-udøver, underviser og iværksætter (Esbjerg)

Denne uddannelse henvender sig til dig, der ved siden af et virke som udøvende musiker på højeste niveau samtidigt ønsker at undervise og inspirere og være i stand til at udvikle og gennemføre egne kreative projekter.