Optagelseskrav - bachelor

Generelt om hovedfagsprøverne

Varighed: Hvor intet andet er anført er hovedfagsprøvens samlede varighed inkl. votering 30 minutter

Bedømmelse: der gives 3 særskilte karakterer efter 7-trins-skalaen

Prøve:

A: Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer

B: Tilstillet opgave

c: Prima vista

Prøven er kun bestået, hvis den optagelsessøgende mindst har opnået 02 i hver af de 3 discipliner

Klassisk hovedfag

Tenor-basun

 1. Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato og staccato
 2. Robert Müller: “Technische Studien”, bd. 3, nr. 10, g-mol
 3. 1. og 2. sats fra Rimskij Korsakovs basunkoncert
 4. Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Alexandre Guilmant: ”Morceau Symphonique”
 5. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 6. Prima vista -spil i bas - og tenornøgle

Basbasun

 1.  Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato og staccato
 2. Lew Gillis: “70 Progressive Etudes for the Modern Bass Trombonist”, nr. 51 og 52
 3. Lebedev: ”Koncert”, til og med cadenza
 4. Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. en eller flere satser fra en sonate af J.E. Galliard
 5. En tilstillet opgave, som som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 6. Prima vista -spil i basnøgle

Bratsch

 1. 8 selvvalgte skalaer og treklange i tre oktaver, heraf 4 i dur, 2 i harmonisk mol og 2 i melodisk mol
 2. 2 etuder:

  1. en fra B. Campagnoli: ”Caprices”, op. 22
  2. en fra R. Kreutzer: ”Etuder” nr. 5-42 eller en anden etude af tilsvarende sværhedsgrad

 3. 1. sats af en bratschkoncert, mindst af sværhedsgrad som Hoffmeister:Bratschkoncert eller K. Stamitz: Bratschkoncert i D-dur, eller et koncertstykke af tilsvarende sværhedsgrad
 4. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven. 
 5. Prima vista spil.

Cello

 1. 8 selvvalgte skalaer og treklange i tre oktaver, heraf 4 i dur, 2 i harmonisk mol og 2 i melodisk mol
 2. 1 etude af samme sværhedsgrad som D. Popper eller Duport
 3. 1. sats af en cellokoncert, af sværhedsgrad som Haydn: ”Cellokoncert i C-dur”, eller et stykke af tilsvarende sværhedsgrad  
 4. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven  
 5. Prima vista -spil

Fagot

 1. Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spilles legato (langsomt) og staccato (hurtigt)
 2. L. Milde: ”50 Konzertstudien für Fagot”, op. 26, nr.1 (hæfte 1)
 3. G. P. Telemann: ”Sonate for fagot og continuo”, 1. og 2. sats
 4. En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. E. Elgar: ”Romance” for fagot og klaver.
 5. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 6. Prima vista -spil i bas- og tenornøgle

Fløjte

 1. Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spilles legato (langsomt) og staccato (hurtigt)
 2. To af Joachim Andersens "Instruktive etuder"
 3. J. S. Bach: ”Sonate i E-dur”, 1. og 2. sats
 4. En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Philip Gaubert: ”Introduktion e allegro scherzando”, Gabriel Faure: ”Fantasie” eller Georges Enesco: ”Cantabile et presto”.
 5. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 6. Prima vista -spil

Harpe

 1. Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i hele harpens omfang
 2. Bochsa: ”Quarante Etudes Faciles”, Op. 318, 2. bog, en af følgende etuder: nr. 31, 37 eller 38
 3. F. J. Naderman: ”Sonatine nr. 7”, Prélude og 1. sats
 4. En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Sergiu Natra: ”Sonatina for Harp”. 
 5. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 6. Prima - vista spil

Horn

 1. Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato og staccato 
 2. En etude af C. Kopprasch 
 3. C. Saint-Saëns: “Romance”, F-dur
 4. Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. L. Cherubini: ”Sonate, nr.1”.
 5. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven 
 6. Prima vista -spil, samt transponering i Eb

Klarinet

 1. Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spilles legato (langsomt) og staccato (hurtigt)
 2. C. Rose: ”40 etuder”, nr. 1
 3. Niels W. Gade: ”Fantasistykker”, nr. 2
 4. En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Weber: ”Concertino”.
 5. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 6. Prima vista -spil

Kontrabas 

 1. 8 selvvalgte skalaer og treklange i to oktaver, heraf 4 i dur, 2 i harmonisk mol og 2 i melodisk mol
 2. 2 selvvalgte etuder, hvor toneomfanget mindst går til tommelfingerpositionen (oktav G)
 3. 1. sats af en kontrabaskoncert, af sværhedsgrad som Dragonetti, Pichl, Capucci, Hoffmeister, Cimador, eller et stykke af tilsvarende sværhedsgrad med tilhørende klaverakkompagnement
 4. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 5. Prima vista -spil

Obo

 1. Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spilles legato (langsomt) og staccato (hurtigt)
 2. W. B. Ferling: ”Etude nr. 19”
 3. C. PH. E. Bach: “Sonate for obo”, 1. og 2. sats
 4. Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. J. Haydn: ”Koncert”, 1. sats.
 5. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 6. Prima vista -spil

Slagtøj

 1. Samtlige skalaer og treklange i dur og mol over to oktaver spillet på tasteinstrument (xylofon, vibrafon eller marimba) 
 2. Selvvalgt opgave for lilletromme, f.eks. Børge Ritz: ”Dansk Tapto” (ikke udgivet), Gert Mortensen: ”March-Cadenza” (Southern Percussion), Einar Nielsen: ”Etude Classique” (ikke udgivet) (alle tre kan spilles i uddrag) 
 3. Selvvalgt opgave for pauker, f.eks. udvalgte satser fra Robert Muczynski: ”Three Designs for Three Timpanies” eller et selvvalgt værk for multipercussion
 4. Selvvalgt opgave for taste instrument, f.eks. Paul Creston: “Concertino for Marimba, 1. sats (G. Schirmer), Mitchell Peters: Yellow After the Rain (Mitchell Peters), Povl Smadbeck: Rhythm Song (Mallet Arts)
 5. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven 
 6. Prima vista -spil for lilletromme og tasteinstrument

BEMÆRK: Grundet opstilling af slagtøj forlænges prøvens varighed til 45 min. incl. votering/opstilling.

Trompet

 1. Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato og staccato
 2. Fra P.-Fr. Clodomir: ”70 Little Studies”, op. 158 (IMC 1389), én af følgende etuder: nr. 63, 64, 65 eller 66
 3. Hummel: ”Koncert i Es-dur”, 1. sats, ekspositionen (takt 63 til takt 146) spillet på B-trompet
 4. Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Thorvald Hansen: Romance og Scherzo eller H. Busser: Andante et Scherzo (1911)
 5. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 6. Prima vista -spil samt transponering i A og C

Tuba

 1. Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spillet legato og staccato
 2. 2 etuder, én fra hver af følgende samlinger: M. Bordogni (Roberts): ”43 Bel Canto Studies” og C. Kopprasch: ”60 ausgewählte Etüden”, bd. 1, nr. 1-30
 3. Edward Gregson: ”Tubakoncert”, 1. sats
 4. Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som Troje Miller: ”Sonatine Classica”
 5. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven
 6. Prima vista -spil

Viola da Gamba 

 1. 8 skalaer og treklange i tre oktaver, udvalgt af ansøgeren, heraf 4 i dur, 2 i harmonisk mol og 2 i melodisk mol.
 2. 1 værk af samme sværhedsgrad som Simpson
 3. 2 stykker i tabulatur af samme sværhedsgrad som Hume, Corkine, Manchester Gamba bog
 4. 2 satser af en Gambe sonate af samme sværhedsgrad som Bach Sonate i G-dur eller et stykke af en tilsvarende sværhedsgrad af GP Telemann, C. Hoffler, J. Scenck, A. Kühnel, D. Buxtehude (med cembalo akkompagnement).
 5. En kort fransk suite for viola sola eller med b.c. af samme sværhedsgrad som Marais, Caïx d'Ervelois, De Machy, Du Buisson, Morel, Cappus
 6. En fremsendt opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven. De fremsendte opgave kan også inkludere eksempler fra orkesterlitteraturen.
 7. Prima vista spil.

Violin

 1. 8 selvvalgte skalaer og treklange i tre oktaver, heraf 4 i dur, 2 i harmonisk mol og 2 i melodisk mol
 2. 2 etuder, mindst af en sværhedsgrad som R. Kreutzer:” Etuder”, nr. 6-42. Den ene skal være en dobbeltgrebs-etude som f.eks. R. Kreutzer: nr. 28-42
 3. 1. sats af en solokoncert, mindst af sværhedsgrad som Mozart: ”Violinkoncert i G-dur” eller et koncertstykke af tilsvarende sværhedsgrad
 4. En tilstillet opgave, som normalt sendes til ansøgerens e-mail 7 dage før optagelsesprøven 
 5. Prima vista -spil

Hørelære og Teori som almene fag

Indhold

Prøven består af en kollektiv skriftlig del omfattende både hørelære og teori, samt en individuel mundtlig prøve i hørelære.

SKRIFTLIG PRØVE I HØRELÆRE OG TEORI:

Varighed: ca. 2½ time

Formål
Prøven består af tre dele: Første del er en auditiv prøve, som består i at løse en række lytteopgaver. Efter en kort pause følger anden del, som er en diktat- og korrektionsprøve, hvor det forespillede skal sammenholdes med det noterede. Tredje del er en visuel prøve, hvor en række nodelæsnings- og harmoniseringsopgaver skal løses.

Opgaverne i alle prøvens tre dele spænder i sværhedsgrad fra det forholdsvis enkle til det mere komplicerede. Enkelte af opgaverne vil du måske finde vanskelige at løse; hvis det er tilfældet, skal du ikke lade dig påvirke, men blot gå videre og koncentrere dig om den næste opgave. Formålet med prøven er nemlig at afdække, hvor langt din høreevne, din orienteringsevne og din musikalske viden og kunnen rækker.

Prøven kan aflægges på dansk, engelsk eller tysk.


Bedømmelse
Prøven bedømmes med én karakter efter 7-trinsskalaen.


Bedømmelseskriterier
Ved bedømmelse af prøven inddeles den i 5 afsnit:

A1 Auditiv prøve: opgave 1-6 og 10-11
A2 Auditiv prøve: opgave 7-9
D Diktat/korrektionsprøve: opgave 1-7
V1 Visuel prøve: opgave 1-10
V2 Visuel prøve: opgave 11-13

Der gives karakter for hvert af de 5 afsnit. Den samlede karakter udregnes som et gennemsnit af alle delkarakterer. Det er en forudsætning for at bestå prøven at enten a) alle 5 afsnit bestås hver for sig eller b) min. 4 delprøver bestås og det samlede karaktergennemsnit er min. 4.

Indholdet af hørelære/teori-prøven


Auditiv prøve:

bestemmelse af stilperioder (eks. renæssance, barok, romantik)
bestemmelse af kompositionsbesætninger (eks. kammermusik, solokoncert)
bestemmelse af tonalitetstyper (eks. dur/mol, modal)
bestemmelse af taktarter (eks. 2-delt, 3-delt)
bestemmelse af satstyper (eks. homofon sats, polyfon sats)
bestemmelse af formopbygning (eks. AA, AABA)
bestemmelse af instrumenter (eks. obo, fagot, bratsch)
bestemmelse af tre- og firklange (eks. dur/mol/formindsket/forstørret, septimakkorder, kvartstabel, clusters)
bestemmelse af akkordtyper i musikalske sammenhænge
bestemmelse af intervaller
bestemmelse af toneart ud fra opgivet begyndelsestone
notation af basstemme og bestemmelse af funktioner i 4-stemmig koral med opgivet sopranstemme

Diktat- og korrektionsprøve:
korrektion af forespillet melodiforløb
notation af forespillet melodi, hvor rytmen er opgivet på forhånd
notation af rytmen i en forespillet melodi, hvor tonerne er opgivet på forhånd
notation af overstemme i et flerstemmigt nodebillede
korrektion af et flerstemmigt nodebillede sammenholdt med en forespillet sats

Visuel prøve:

bestemmelse af akkorder ud fra partiturudsnit incl. C-nøgler og transponerende instrumenter
bestemmelse af stilperiode ud fra partiturudsnit
bestemmelse af tonalitetstyper ud fra nodeeksempler
bestemmelse af modulerende melodiforløb ud fra nodeeksempler
bestemmelse af satstyper ud fra nodeeksempler
bestemmelse af formopbygning ud fra nodeeksempler
bestemmelse af akkordtyper
bestemmelse af intervaller
nedskrivning af de første 10 toner i overtonerækken ud fra given grundtone
lokalisering af fejl i 4-stemmig koralsats
notation af mellemstemmer i 4-stemmig koralsats
harmonisk analyse af homofon sats


Den auditive prøve varer ca. 40 minutter, diktat- og korrektionsprøven ca. 30 minutter og den visuelle prøve 60 minutter. Der bliver 10 minutters pause mellem de enkelte prøver.

Download
Her kan du downloade et eksempel på optagelsesprøven:

Som pdf:
Auditiv.pdf
Diktat.pdf
Visuel.pdf
Facit.pdf

Som mp3:
Auditiv Opgave 1a og 1b.mp3
Auditiv Opgave 2.mp3
Auditiv Opgave 3.mp3
Auditiv Opgave 4.mp3
Auditiv Opgave 5.mp3
Auditiv Opgave 6.mp3
Auditiv Opgave 7a og 7b.mp3
Auditiv Opgave 8.mp3
Auditiv Opgave 9a og 9b.mp3
Auditiv Opgave 10.mp3
Auditiv Opgave 11.mp3

Diktat Opgave 1a.mp3
Diktat Opgave 1b.mp3
Diktat Opgave 2.mp3
Diktat Opgave 3.mp3
Diktat Opgave 4.mp3
Diktat Opgave 5.mp3
Diktat Opgave 6.mp3
Diktat Opgave 7.mp3

Mundtlig prøve i hørelære

Den mundtlige prøve er vejledende, og har en varighed af ca. 10 min.
Prøvens formål er at belyse den optagelsessøgendes standpunkt med henblik på at give et yderligere grundlag for den bedst mulige holdsammensætning.

Indhold

Høreprøve:

- Forespillede intervaller og treklange (grundform og omvendinger) eftersynges og bestemmes
- Kortere melodiske fraser imiteres. Tonekøn og taktart bestemmes
- Kortere rytmiske fraser imiteres. Taktart bestemmes

Prima vista-sang:
- Sang fra bladet af melodier i dur og mol i stigende sværhedsgrad

Rytmelæsning:
- Prima vista udførelse af rytmeeksempler noterede på én linie, sagt på frit valgte stavelser med pulsmarkering eller taktering. Taktarterne kan være: 2/4, 3/4 eller 4/4; 3/8 og 4/8; 6/8 (med punkteret fjerdedel som tælletid)

Klaver som alment fag

Gælder ikke for hovedinstrument klaver, guitar, accordeon og harmonika

 1. 1 - 2 klaverstykker af sværhedsgrad som f.eks.:

  • En allegro-sats af en sonatine af F. Kuhlau eller M. Clementi
  • J.S. Bach: 2-stemmig invention
  • Béla Bartók: Rumænske julesange
  • Oscar Peterson: Jazz Exercises, bd. 2

  Hvis der kun spilles ét sådant klaverstykke fremføres endvidere en selvvalgt becifret sang/melodi af en sværhedsgrad som en højskolesang eller tilsvarende.

 2. Indstuderet 4-stemmig koral (fra en skandinavisk koralbog eller en Bachkoral). 
 3. Kadencer med op til 4 fortegn (3 beliggenheder) samt dur - og molskalaer med op til 4 fortegn spillet med begge hænder over 2 oktaver (alle typer mol kan forekomme)
 4. Prima vista (kan være klaversats eller becifringsspil med melodi og akkompagnement)