Musikprofil

I samarbejde med Instituttet for Blinde og Svagsynede tilbyder SDMK en 2-årig musikuddannelse for blinde og svagsynede. Modul 2 af uddannelsen sker i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg.

Modul 1: 2-årigt forløb på Institut for Blinde og Svagsynede
Modul 2: 2-årigt forløb i samarbejde med SDMK i Esbjerg og med en del af uddannelsen i Esbjerg.

Eksamen efter Modul 1 fungerer samtidig som optagelsesprøve til Modul 2 - prøven foregår på Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Efter optagelsesprøven foregår der en individuel tilrettelæggelse af studieforløbet med henblik på din personlige profil.

Kontakt Malene Møller for mere information om Musikprofiluddannelsen.

Se også denne præsentation fra IBOS

Tilgængelighed på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg:

I tæt samarbejde med eksterne rådgivere, handicaprådet og hjælpemiddelcentralen understøtter bygninger og faciliteter på konservatoriet i Esbjerg fuld tilgængelighed for studerende og koncertgængere med et fysisk handicap. Heriblandt Braille-skrift på døre, mv.