SØG OM OPTAGELSE. Deadline: 1/12

Komposition

På uddannelsen fordyber du dig foruden hovedfagsundervisningen i at komponere og arrangere for forskellige besætninger.

Undervisningen kombinerer den tilegnede teoretisk viden med praktisk erfaring, og du vil gennem uddannelsen komponere og fremføre større kompositioner.

Der arbejdes med forskellige kompositionsteknikker inden for såvel rytmisk og moderne klassisk musik samt orkestrering, instrumentering og opførelse. Du vil blive præsenteret for væsentlige komponister og deres kendetegn og være i stand til at reflektere over egne og andres kompositioner og sætte dem ind i en større kontekst.

Rytmisk uddannede komponister fra SDMK arbejder typisk med bestillingsværker til orkestre, teater, film og TV samt som orkesterledere for egne eller andres ensembler, undervisere på højskoler, musikskoler, MGK, højere læreranstalter mv.

Uddannelsen udbydes som:

  • Kandidatuddannelse (2 år)

Se beskrivelsen herunder.

STUDIESTEDER

Syddansk Musikkonservatorium har studiesteder i Odense og Esbjerg. Her kan du læse mere om det studiested, hvor denne uddannelse udbydes.

KANDIDAT

Kandidatuddannelsen sigter mod at give dig specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som komponist på højeste niveau.

Den faste undervisning kombineres med interne og eksterne praktikperioder.

Uddannelsen indeholder desuden undervisning i pædagogik & psykologi, direktion samt IT/studieteknik.

Solist (kun Odense)

Solistuddannelsen har til formål at videreuddanne den studerende til at virke på det højeste kunstneriske niveau. Dette indebærer, at den studerende skal kunne honorere professionelle krav fra såvel det institutionaliserede som det ikke-institutionaliserede arbejdsmarked.

Udviklingen og plejen af den enkelte studerendes særegne talent er undervisningens centrale element, hvilket afspejles i tilrettelæggelsen af studieforløbet.