Optagelseskrav (Rytmisk solist)

Adgangskrav

Adgangskravet til den 2-årige solistuddannelse er en bestået kandidatuddannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium eller tilsvarende kvalifikationer, samt

  • Projektbeskrivelse
  • Praktisk prøve
  • Samtale

Projektbeskrivelse:

En måned forud for den praktiske prøve fremsender ansøgeren en projektbeskrivelse (i elektronisk form) indeholdende plan for, hvordan studietiden tænkes disponeret, incl. en 2-årsplan indeholdende plan for halvårlige projektfremlæggelser.

Koncert:

Der fremføres et selvvalgt program af en varighed på 35-40 minutters effektiv spilletid. Der lægges vægt på et højt instrumentalt og kunstnerisk niveau

Samtale:

Koncerten afsluttes med en kortere samtale, hvor ansøgeren dels uddyber sin motivation til at søge optagelse på solistuddannelsen og dels fremlægger førnævnte projektbeskrivelse.