SØG OM OPTAGELSE. Deadline: 1/12

Trompet

Som trompetstuderende på SDMK får du undervisning både i trompet/flügelhorn og specielle fag der relaterer sig til dit hovedinstrument. I den individuelle undervisning med hovedfagslæreren arbejdes der fokuseret med musikalske, pædagogiske og tekniske problemstillinger.

Derudover er der en række almene fag som giver dig et teoretisk fundament og tjener til at betragte musikken fra andre vinkler end den rent udøvende, ligesom du undervejs i forløbet vil blive introduceret for den administrative og PR-mæssige side af et musikervirke.

I sammenspilsundervisningen dygtiggør du dig i at indgå i forskellige musikalske sammenhænge, ligesom du gennem studietiden får mulighed for at deltage i tværfaglige projekter.

Uddannelsen udbydes på flere niveauer:

  • Bacheloruddannelse (3 år)
  • Kandidatuddannelse (2 år)

Undervisningen varetages af en række markante musikpersonligheder, der til daglig færdes hjemmevant i det danske og internationale musikmiljø.

Se beskrivelsen af de forskellige niveauer herunder.

STUDIESTEDER

Syddansk Musikkonservatorium har studiesteder i Odense og Esbjerg. Her kan du læse mere om det studiested, hvor denne uddannelse udbydes.

BACHELOR

På bacheloruddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker og entreprenør i musiklivet. Uddannelsesforløbet sigter mod at udvikle dit særlige musikalske talent og stiler mod kunstnerisk kvalitet på højt niveau.

Flertallet af studerende kommer senere til at virke som både musikere og undervisere; derfor indgår både kunstneriske som pædagogiske fag i samtlige bachelorforløb. Hertil kommer almene fag som understøtter den kunstneriske og pædagogiske udvikling.

Se bilag til hovedfag, Odense:

KANDIDAT

Kandidatuddannelsen sigter mod at give dig specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker på højeste niveau.

Kandidatuddannelsen har udover fokus på hovedinstrumentundervisningen og sammenspil også fokus på instrumentalpædagogikundervisning med selvstændig undervisning i sammenspilsledelse, pædagogik og psykologi.

Det er desuden muligt at vælge en kandidatuddannelse med større fokus på komposition. Se uddannelsesbeskrivelsen for rytmisk komponist.  

Solist (kun Odense)

Solistuddannelsen har til formål at videreuddanne den studerende til at virke på det højeste kunstneriske niveau. Dette indebærer, at den studerende skal kunne honorere professionelle krav fra såvel det institutionaliserede som det ikke-institutionaliserede arbejdsmarked.

Udviklingen og plejen af den enkelte studerendes særegne talent er undervisningens centrale element, hvilket afspejles i tilrettelæggelsen af studieforløbet.