Om projektet:

Alle taktarter kan anskues som grupper af 2 og 3. Måden vi laver grupperinger på har stor indflydelse på hvordan vi fraserer, og hvis vi er i stand til at ændre grupperingerne mens vi spiller, får vi en bredere palet af rytmiske muligheder og større overblik. Vi bliver også bedre til at holde formen og holde fast på 1-slaget. De tre grundlæggende rytmiske lag: lige, punkteret og trioliseret undersøges metodisk i relation til 2- og 3 grupperne.

Thor Madsen beskriver i dette PUV-projekt en nyudviklet metode til beherskelse af skæve taktarter. Metode er genreneutral og kan blandt andet bruges til selvstudier og i undervisning inden for hovedfag, sammenspil og komposition.

Metoden sigter blandt andet mod at styrke den enkelte musiker inden for følgende områder:

- Bedre bladlæsning i skæve taktarter
- Evnen til at frasere en nedskrevet melodi med forskellige betoninger
- Øget evne til at improvisere i skæve taktarter
- Inspiration til at komponere i andet end 3/4 og 4/4
- Ideer til til hvordan de ‘skæve’ rytmer kan bruges henover de ‘almindelige’
- Generel øget rytmisk bevidsthed, som også kommer til gavn i 3/4 og 4/4

"Straight Through Odd Times" - download/audio/video - kan findes her


Se optagelse af Thors projektpræsentation herunder:

Hvem står bag?