Internationalisering

Konservatorierne i Odense og Esbjerg har siden 1995 haft Erasmus Charter og taget særdeles aktivt del i studenter/lærerudvekslinger og øvrigt netværksarbejde i både nordisk og europæisk regi.

I SDMKs institutionelle strategi står ’internationalisering’ at finde som ét af fem hovedindsatsområder. 

I takt med udviklingen af SDMK skal internationaliseringen derfor styrkes, og gennem et højt aktivitets- og kvalitetsniveau inden for det internationale arbejde, skal SDMK medvirke til realiseringen af de globale udfordringer, der uddannelsespolitisk er formuleret.

 

Målsætning:

  • SDMK deltager i internationale programsamarbejder på nordisk og europæisk niveau samt udvekslinger globalt
  • SDMKS vil være med-initiativtager til initiering og koordinering af internationale projekter, udvekslinger og partnerskaber i faglige internationale netværk
  • SDMK skal udvikle en internationaliseringsstrategi
  • SDMK vil udvikle internationale uddannelser, der kan tilbydes udenlandske studerende

 

Erasmus kode: DKODENSE22