Netværk og fora

Kirkemusikalsk kompetencecenter

Kirkemusikalsk Kompetencecenter ved Syddansk Musikkonservatorium er oprettet af Kulturministeriet med formålet at styrke kirkemusikken i Danmark, herunder at sikre den musikalske fødekæde til de institutioner, der varetager kirkemusikalske uddannelser. Ligeledes skal KMKC sikre koordinering og samordning samt opnå synergi mellem de forskellige uddannelsesretninger og –traditioner på det kirkemusikalske område.

KMKC støttes økonomisk af Kulturaftale Vadehavet, Region Syddanmark og Kulturministeriet.

www.kmkc.dk

Syddansk musikpædagogisk forum

Syddansk Musikpædagogisk Forum er et samarbejdsinitiativ, som har til formål at understøtte det tværinstitutionelle musikpædagogiske samarbejde i Region Syddanmark, styrke det musikalske økosystem og højne det musikpædagogiske arbejde på alle niveauer.

musikpaedagogiskforum.sdmk.dk

Andre hjemmesider og portaler relateret til Syddansk Musikkonservatorium:

Per Nørgaard

Denne internetportal om Per Nørgård er en introduktion til komponisten og hans musik. Nørgård indtager en fremtrædende rolle som komponist i dansk såvel som i internationalt musikliv. Hans musik er ofte komponeret over strukturer eller ideer, som f. eks. hans uendelighedsrække eller tonesøerne eller ideen om det åbne hierarki. De danner et personligt og dog alment univers.
Det er intentionen at anskueliggøre dette i multimedieopsætning med tekst (skrevet og talt), klingende musikeksempler, nodeeksempler, grafik, fotos.
www.pernoergaard.dk


Rued Langgard

Et website om komponisten Rued Langgaard som bla. omfatter
mere end 222 webdokumenter, stort set alle kendte fotos af Langgaard, musikeksempler, deriblandt nyoptagelser af ikke tidligere indspillet musik og meget mere.
www.langgaard.dk 


10 klassikere

Materialet henvender sig bredt til alle musikinteresserrede, til skoleelever, hf- og gymnasieelever, seminariestuderende, musikstuderende, amatører, professionelle og andre musikelskere. Det fremlagte materiale kan både bruges til selvstudium og i den almindelige undervisning.

10 Klassikere er gennemført i det daværende Vestjysk Musikkonservatoriums regi med støtte fra Undervisningsministeriet. Materialet er nu overgået til forlaget Systime.
https://10klassikere.systime.dk/