Evalueringer

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

En undervisningsmiljøvurdering (UMV) er en vurdering af uddannelsesstedet, hvor man inddrager de studerendes opfattelse af undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle uddannelsessteder udarbejde en UMV mindst hvert tredje år.

 

ARBEJDSPLADSVURDERING

Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal lave en Arbejdspladsvurdering (APV). Formålet er at hjælpe virksomheden til at finde ud af om der er problemer med arbejdsmiljøet, hvor eventuelle problemer er, hvordan virksomheden løser problemerne, hvem, der har ansvaret for, at de bliver løst og hvornår der skal følges op.

APV rapport og handlingsplan ligger tilgængelige for medarbejdere og studerende på konservatoriets intranet.

 

 

Undersøgelser

AFTAGERUNDERSØGELSER

Aftageranalyse på det pædagogiske arbejdsmarked 2008 udarbejdet af Capacent Epinion. [Download

Aftagerundersøgelse af arbejdsmarkedet for konservatorieuddannede udøvende musikere udarbejdet af Niras 2011.
[Download]

Aftagerundersøgelse vedr. det pædagogiske arbejdsmarked for konservatorieuddannede, 2016. [Download


DIMITTENDUNDERSØGELSER

Årgang 2007-2012

Spørgeskemaundersøgelse blandt konservatoriernes dimittender udført af Rambøll Management Consulting på vegne af Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (SMKS) og landets øvrige tre musikkonservatorier.
[Læs mere og download]

 

Årgang 2013-2016

Spørgeskemaundersøgelse blandt konservatoriernes og Filmskolens dimittender udført af Rambøll Management Consulting på vegne af Syddansk Musikkonservatorium (SDMK), landets øvrige tre konservatorier og Filmskolen.
[Læs mere og download