27.03.2019 08:55 Category:

Tættere samarbejde med TipToe

SDMK og TipToe BigBand har indgået en partnerskabsaftale.


Med en tættere og forpligtende kontakt mellem uddannelsesinstitutionen og det professionelle bigband er et af målene at lette overgangen til arbejdsmarkedet for de studerende på konservatoriets rytmiske uddannelser. Det skal bl.a. ske ved, at de allerede under studietiden danner faglige netværk og får erfaringer med livet som udøvende musiker i et større ensemble. For TipToe BigBands vedkommende handler aftalen ikke mindst om at styrke rekrutteringsgrundlaget til bigbandet, som har 25 års jubilæum i år.

"Syddansk Musikkonservatorium har allerede en rækker partnerskabsaftaler med ensembler, orkestre og undervisningsinstitutioner – alt sammen med henblik på at give de studerende de bedst mulige forudsætninger for at få fodfæste på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Sådan en aftale manglede vi på det rytmiske område. Med aftalen med TipToe BigBand har vi nu formaliseret et allerede frugtbart samarbejde og været meget konkrete i forhold til, hvad vi gerne vil have ud af hinanden”, siger rektor Claus Skjold Larsen fra Syddansk Musikkonservatorium.

De overordnede bevæggrunde for en formaliseret aftaler er erkendelsen af, at hvis man i fremtiden vil udvikle musikken og dens talenter, så er det vigtigt at skabe et rum hvor de sikkert kan gøre sig de første erfaringer. Ikke alene giver det den fremtidige musiker, komponist og arrangør mulighed for at udvikle sig, men også det professionelle miljø en mulighed for at opdage nye talenter.

Chefdirigent, Torben Sminge udtaler om partnerskabsaftalen med konservatoriet: "Vi er meget glade for den vision og det praktiske samarbejde vi har formuleret i fælleskab med en af de vigtigste musikinstitutioner i Syddanmark. Med aftalen er det vigtigt for TipToe at formalisere den position vi i forvejen er os bevidste. Nemlig rollen som professionel medspiller, der aktivt bidrager til at styrke og udvikle hele det syddanske musikliv. Sammen med konservatoriet kan vi tilbyde endnu flere kompetenceudviklende muligheder for det musikalske vækstlag.”

Partnerskabsaftalen er gældende indtil én af parterne ønsker at opsige den.