03.01.19 Konference: Musikalsk Læring på Tværs

Esbjerg, Tobakken

Arrangør: SDMK/UC SYD
Sted: Tobakken

Kom godt ind i det nye år!

SDMK og UC SYD inviterer til musikpædagogisk konference den 3. januar på Tobakken i Esbjerg.

Temaet for konferencen er musikundervisning i den åbne skole og institutioner. Gennem keynote-oplæg og interessebaserede workshops belyses musikfagets betydning og mange muligheder for at udfolde sig i det tredje felt, der opstår når professionelle samarbejder i bl.a. skolen, musikskolen og daginstitutionen.

Udgangspunktet er musikfaget i sin egen ret som fag og æstetisk udtryksform, men der vil også blive præsenteret særskilte temaer og problematikker som inklusion, samarbejde, holdundervisning osv.

Du vil på konferencen kunne stifte bekendtskab med bl.a. Markku Kaikkonen, Finn Thomsen, Andy Højholdt, Mogens Christensen, Kirsten Nielsen, Lotte Gilbert Langseth, Jesper Ry, Kim Barkenskjold Andersen, Birgitte Momme, Dorte Sehested og Martin Gade.

Det endelige program samt information om oplægsholdere, tilmelding og praktiske forhold vil snarest blive offentliggjort på musikalsklaering.sdmk.dk.

Tilmeldingen åbner den 1. oktober.Opdateres..

Tilbage