Aftagerpanel

I henhold til bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner fik Syddansk Musikkonservatorium med udgangen af 2009 sit første aftagerpanel.

Aftagerpanelet er sammensat så det dækker samtlige SDMKs uddannelsesområder. Panelets medlemmer fungerer som rådgivere i forhold til udvikling og forbedring af institutionens uddannelsestilbud - ikke mindst i relation til de krav musikbranchen og den musikpædagogiske verden stiller til dimittenderne.

Se mere om aftagerpaneler på Kulturministeriets hjemmeside!

Hanne Grønlund (formand)

[Leder af Musik & Billedskolen i Varde Kommune]

Jeg er uddannet  på ’Vestjysk Musikkonservatorium’ i 1986 med guitar som hovedfag.

Siden 1981 har jeg været tilknyttet Musik & Billedskolen i Varde, som underviser, som souschef – og siden 2007 som leder.

’Alle børn skal lære at spille et instrument’ – det er én af visionerne i det gensidige forpligtende samarbejde som folkeskolen og musikskolerne indgik med hinanden i forbindelse med folkeskolereformen. Det stiller nye krav til musikskolernes undervisere, i forhold til at skulle varetage – og indgå i flere forskellige undervisningsformer – og undervisningsrelationer.

Jeg er optaget af at skabe rammer for professionelle læringsfællesskaber, hvor nøgleordene er samarbejde og videndeling – en afgørende faktor for at sætte alle kompetencer i spil, i udvikling af fremtidens musikskole. En musikskole der rummer en endnu større bredde og mangfoldighed end i dag – og som givet vis vil rekruttere flere mulige kandidater til MGK og konservatoriet.

Henrik Jansberg

[Spillemand, komponist & underviser]

Henrik Jansberg er prisvindende spillemand, komponist & underviser og udråbt som en af dansk folkemusiks unge løver. Han har flere gange været nomineret og vundet Danish Music Awards og andre priser for sine egne kompositioner, som ofte bygger på akustisk musik ed elektronsike elementer.Siden barndommen i Juelsminde har Henrik befundet sig i inderkredsen af den danske folkemusik og -dansetradition.Henrik dimitterede fra folkemusiklinjen i 2004 og har siden gjort sig bemærket i en lang række orkestre, hvoraf flere bærer hans navnetræk. Foruden den performative del af musikmiljøet har han desuden engageret sig i både undervisning og branchepolitisk arbejde i bestyrelser og repræsentantskaber.

www.jansberg.com

Klara Bernat

[Ensemblechef, Ensemble MidtVest]

Klara Bernat er opvokset i Los Angeles og Budapest. Hun har studeret engelsk litteratur, kunsthistorie og musikpædagogik i henholdsvis Budapest, München, Berlin og Paris.
Klara har tidligere arbejdet for kunstgalleriet Sprüth Magers, Kaposvar Internationale Kammermusikfestival og senest Kammermusikfestivalen Lockenhaus, hvor hun var ansat som chef før hun i oktober 2017 flyttede til Jylland for at overtage roret som chef for Ensemble MidtVest. Klara bruger sin fritid på at træne op til maratons, bage macarons og lege med hunden Matyi.

Frederik Birket-Smith

(Direktør for Strøm)

Frederik Birket-Smith er direktør for musikinstitutionen Strøm, der bl.a. står bag Strøm Festival og Strøm til Børn. Født og opvokset på Frederiksberg, og den stærke tilknytning går igen i hans virke som dj og producer under navnet 2000F. Han er desuden bagmand til bl.a. Bas Under Buen, Jolene Bar, Fyraftensboogie og OHOI!. Han har en kandidatgrad i urban geografi med speciale i piratradioer og er desuden uddannet studietekniker og mixer plader for bl.a. Raske Penge, Den Sorte Skole og Av Av Av. Har som 2000F i oktober og november 2017 udgivet to vinylplader, Mennesker I og Mennesker II. Han sidder bl.a. som formand for Kødbyforeningen samt som både medlem af styregruppen og bedømmelsesudvalget for Bispeengbuens fremtid.

 

 

Thomas Rohde

[Leder af MXD - Music Export Denmark]

Thomas Rohde har en mangeårig tilknytning til alle niveauer og afkroge af musikbranchen og har både en musisk og en merkantil baggrund på CV'et, idet han har studeret på både Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (Diplomuddannelsen, slagtøj) og Copenhagen Business School (HD).
Musikalsk set har han ligeledes en bred indsigt. Mens han som udøvende musiker har flest rock-jobs bag sig, så har han især været beskæftiget med markedsføring hos PolyGram Records (senere Universal Music) med ansvar for pladeselskabets klassiske og jazz-labels og som administrerende direktør for det internetbaserede musikforlag AmazingMusicWorld.

Thomas Rohde er nu daglig leder af MXD - Music Export Denmark som har til formål at udvikle og understøtte eksport og international formidling af dansk professionel rytmisk musik.

Kristina Holgersen

[Autodidakt  sanger, komponist og tekstforfatter]

Kristina Holgersen har en diplomuddannelse i Kunst- og Kulturledelse. Hun har udgivet fire anmelderroste soloalbums og har turneret i Danmark, Tyskland og Letland. Hun har arbejdet i en række tværkunstneriske projekter m. bl.a. litteratur, teater og videokunst. Kristina underviser i sangskrivning på Det Jyske Musikkonservatorium og besidder en række bestyrelses- og rådsposter: Bl.a. er hun p.t. Formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik og bestyrelsesmedlem hos DPA - Danske Populærautorer.

Mads Bille

[Organist i Herning Kirke, leder af Den Jyske Sangskole og kunstnerisk leder af Sangens Hus]

Mads Bille er leder af Den Jyske Sangskole, der er MGK-center for klassisk sang. Skolen uddanner de 200 børn og unge i Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor. Mads Bille sidder desuden i en række bestyrelser og er en efterspurgt foredragsholder om blandt andet talentudvikling og etablering af talentmiljøer. Mads Bille er ligeledes organist i Herning Kirke og har været dirigent for kirkens drengekor siden 1984. Gennem musikundervisningen under sin egen skolegang oplevede Mads hvordan der var tekster og melodier, som tillod at man træder uden for sig selv og ind i et andet univers. Det er den oplevelse, han ønsker for alle børn. Da han som 18-årig blev elev hos organisten ved Canterbury Cathedral i England, fandt han ud af, at han var dygtig nok til at leve af musikken. Herefter blev han uddannet organist og korleder fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Blandt kollegerne på Den Jyske Sangskole er han kendt for sin humoristiske sans, men også for at være klar i mælet.

I 2011 var han med til at etablere ti sangkraftcentre sammen med Den Jyske Sangskoles administrative leder, Christian Alstrup. I 2012 tog han initiativ til Sangens Hus, som bl.a. støttes af Kulturministeriet.

www.denjyskesangskole.dk
www.sangenshus.dk
www.syngdanmark.dk 

Aftagerpanelets opgaver og sammensætning

Af bekendtgørelsens § 2 fremgår, at ”aftagerpanelets opgave er at rådgive rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans samt om udvikling af nye og eksisterende uddannelser og udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Rektor skal drøfte alle væsentlige spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling med aftagerpanelet”, der på sin side både kan afgive udtalelse og stille forslag om sådanne spørgsmål. Panelets anbefalinger og SDMKs opfølgning herpå skal indgå i SDMKs årlige rapportering til ministeriet.

Medlemmerne af aftagerpanelet repræsenterer aftagerne af SDMKs dimittender og udpeges på grundlag af deres personlige egenskaber samt deres erfaring med og viden om det relevante arbejdsmarked. Kulturministeren udpeger formanden, mens de øvrige medlemmer for en periode på fire år udpeges af rektor og formanden i fællesskab efter drøftelse med ministeriet. Formanden for panelet deltager i skolerådets møder i de tilfælde, hvor rådets drøftelser vedrører overordnede spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling.