Hans Tyrrestrup: Nocturner

Den naturlige og harmoniske sameksistens af forskellige tider og udtryk, som præger Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg i sin helhed, gør sig også gældende i maleren Hans Tyrrestrups udsmykning af koncertsalen. Langs det rosetdekorerede kasetteloft hænger i alt 22 friseagtige oliemalerier, som Tyrrestrup har kaldt Nocturner. Denne titel referer til 'natmusik' eller det ekspressive, romantiske musikstykke, som Tyrrestrup selv holder meget af. Titlens kobling til musikken og derved til det rum, som udsmykningen er placeret i, er langt fra den eneste sammenhæng mellem de 22 friser og deres omgivelser. Forbindelserne er mange, og malerierne opleves som en integreret del af koncertsalen, hvilket ikke er nogen tilfældighed. Tyrrestrup har nemlig brugt lang tid på at sætte sig ind i koncertsalens historiske, arkitektoniske og funktionelle særpræg - forhold som alle har haft stor betydning for udformningen af værkerne.

Tyrrestrup har især måttet forholde sig til koncertsalens prangende kassetteloft, hvorunder friserne er placeret. Ved restaureringen af konservatoriet blev loftets rosetter yderligere fremhævet med en varm rød farve samt guldstafferinger, som stillede store udfordringer til farvesammensætningen i Tyrrestrups malerier. For at værkerne ikke skulle blegne helt ved siden af det farvestrålende røde loft, har Tyrrestrup valgt en komplementær mørkeblå farve, som går igen i alle malerierne, og derved spiller sammen med loftet frem for at skabe kontraster. Den dybe blå farve går endvidere, at malerierne ligner vinduer ud til nattehimlen, hvor alverdens væsener synes at danse og svæve forbi. For at skabe yderligere sammenhæng mellem kasetteloftet og friserne har Tyrrestrup bevidst valgt at lade de lodrette linjer dominere i maleriernes kompositioner. De lodrette linier adskiller sig fra frisernes ellers vandrette og rektangulære format, men til gengæld stemmer de overens med kasetteloftets konstruktion, således at linierne i malerierne synes at fortsætte op i loftets hvælving.

af stud.mag.art Karen Elsebeth Jensen og Lea Kjærgaard