Inger Lenau: Bronzekvadrater

Ved indgangen til konservatoriets foyer har billedhuggeren Inger Lenau udsmykket gulvet. Værket består af 48 enkle, hvide betonsten, hvoraf 8 er indlagt med bronzekvadrater. Som én af de studerende udtrykker det, byder værket publikum velkommen til konservatoriet. Allerede ved dørtærsklen bliver man således klar over, at man gæster et hus, hvor der ikke blot er fokus på musik men også på den sanselige oplevelse af andre kunstneriske udtryk.

I værket har Lenau som i andre af hendes udsmykninger taget udgangspunkt i fundamentet for vores eksistens - jorden, som den flade vi går og bevæger os på. Helt bogstaveligt er værket skabt til at blive betrådt, og på den måde indgår det i sin egenskab af gulv som en integreret del af bygningen. Men værket er så sandelig også smukt at se på og har foruden sin brugsværdi nogle visuelle kvaliteter, som appellerer til beskuerens sanser. Især forundres man over samspillet mellem det hvide og rene ler og bronzekvadraternes rillede og grove overflade. Kombinationen af materialerne skaber overraskelse og illustrerer, hvordan forskellige sammensatte elementer både kan bryde med og supplere hinanden. Her er det det sarte flisegulv, der punktvis brydes af bronzekvadraterne, som nærmest synes at skyde op af jorden.

Jorden er ofte omdrejningspunktet for Lenaus værker. I følge kunstneren eksisterer der i naturen en oprindelig råkraft, som gennemstrømmer alt og skaber liv. Det er denne naturens råkraft og skaberkraft, som Lenau forsøger at gentage i gulvudsmykningen ved at bearbejde leret og bronzen, så der opstår bevægelser og strukturer i overfladen. På den måde opstår der et samspil mellem de oprindelige naturskabte elementer; jorden, leret og bronzen og de kunstneriske bearbejdelse af dem. Kultur og natur mødes i værket og påpeger, hvordan mennesket ligesom naturen har en iboende rå- eller drivkraft, der udmønter sig i lysten til at skabe og udtrykke sig f.eks. gennem kunsten.

I gulvudsmykningen udtrykker Lenau lysten til at skabe og eksperimentere i formgivningen af et billedkunstnerisk materiale. På samme måde udtrykker de studerende i Esbjerg til daglig kreativitet og skaberglæde gennem musikken. På Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg har musikken og billedkunsten således det samme udgangspunkt. I begge tilfælde er det menneskets skabertrang, der driver værket.

af stud.mag.art Karen Elsebeth Jensen og Lea Kjærgaard