Dimittendundersøgelse årgang 2007-2012

I foråret 2013 gennemførte Rambøll Management Consulting på vegne af Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (SMKS) og landets øvrige tre musikkonservatorier en spørgeskemaundersøgelse blandt konservatoriernes dimittender.

Fra Syddansk Musikkonservatorium drejer det sig om dimittender fra årgangene 2007 – 2012[1] og ud af i alt 280 dimittender har 164 svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en tilfredsstillende svarprocent på 59 %.

Spørgsmål vedr. dimittendernes arbejde, behov for efter- og videreuddannelse samt ønsker til et alumnenetværk er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem landets fire konservatorier, mens spørgsmål vedr. dimittendernes kvalifikationer er målrettet dimittender fra Syddansk Musikkonservatorium. Resultaterne af sidstnævnte fremgår af afsnit 2.4.

Undersøgelsen viser, at dimittender fra institutionen primært har afsluttet deres uddannelse med en kandidatgrad.  De er bosat i Region Syddanmark og Region Hovedstaden, hvor langt størstedelen sandsynligvis også har deres arbejde primært som udøvende musikere eller undervisere og ofte en kombination af disse.

Dimittendernes uddannelsesrelevante jobs er kendetegnet ved, en høj grad af fastansættelse og/eller freelance med hhv. 64 % og 62 %, mens 20 % er selvstændige erhvervsdrivende. Det fremgår ligeledes af undersøgelsen, at 77 % af dimittenderne har fået deres uddannelsesrelevante lønnede arbejde gennem netværk, der derfor må siges at være en væsentlig faktor i etableringen af karriere efter gennemført uddannelse..

Langt den overvejende del af dimittenderne er meget enige i, at deres uddannelse har givet dem Kunstneriske kvalifikationer og Instrumentale/vokale færdigheder, kvalifikationer de også oplever som efterspurgte i deres uddannelsesrelevante arbejde.

Anderledes ser det ud med dimittendernes vurdering af opnåede Kvalifikationer til at imødekomme arbejdslivets/musiklivets krav. Flere respondenter savner således kompetencer til at begå sig i det videre arbejdsliv, herunder markedsføring af ideer, jobsøgning og viden om arbejdsmarkedet og musikbranchen generelt.

Med denne dimittendundersøgelse har Syddansk Musikkonservatorium fået et godt redskab til at kunne kvalificere institutionens uddannelser, og undersøgelsens resultater vil blive inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af nye uddannelser, studieplaner og efter- og videreuddannelsestilbud.  

Desuden er der fra Kulturministeriets Uddannelsesreserve blev bevilliget op mod 2 millioner kroner til de fire musikkonservatorier til aktiviteter, der bl.a. skal være med til at imødekomme nogle af de ønsker, der udtrykkes af dimittenderne i dimittendundersøgelsen.

Hele rapporten kan hentes her [Download].


[1] Indtil 2010 dimittender fra hhv. Det Fynske Musikkonservatorium og Vestjysk Musikkonservatorium.