Værdigrundlag

Studie- og arbejdsgrundlag

Vi vil kendes som en progressiv og målrettet uddannelsesinstitution, der uddanner kandidater som er rustet til at agere på et foranderligt kunstnerisk og pædagogisk arbejdsmarked – nationalt såvel som internationalt.

Vi ønsker et studiemiljø, hvor den studerende anspores til optimal faglig og personlig udvikling med henblik på at skabe sin egen profil i et mangefacetteret virke i musiklivet.

Vi mener at tydelighed, ordentlighed og konsekvens i alle henseender er en forudsætning for at løfte vores fælles opgave, og at involverende processer er det bedste udgangspunkt for en engageret indsats.

DERFOR

Forventer vi at vores studerende tager medansvar for egen uddannelse i kraft af en dedikeret studieindsats, med høj øveaktivitet.

Forudsætter vi at såvel studerende som undervisere, ud over at tilstræbe det højeste faglige niveau, også engagerer sig i aktiviteter, der er med til skabe et frugtbart læringsmiljø og institutionel sammenhængskraft.

SDMK’s værdier

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) vil - efter en omskiftelig institutionel livsfase med både fusion og udspaltning - udvikle sin institutionskultur på følgende grundlæggende værdier, der udfolder sig i både en handlingsorienteret fremadrettet dimension og en samlende rummelig dimension:
 
Refleksion, mod og handlekraft 

  • SDMK uddanner musikere som har både indsigt og udsyn og formår at omsætte refleksion til handling.
  • SDMK tør insistere på at høj faglig kunnen er det bærende fundament for et kunstnerisk udtryk.
  • SDMK forholder sig til sin samtid og mener, at et konservatorium med respekt for traditionen også skal redefinere, reagere og interagere.
  • På SDMK har vi som ledelse, personale og studerende mod til at stille krav til os selv og hinanden.

Mangfoldighed, rummelighed og sammenhængskraft

  • SDMK tilbyder helhedsprægede uddannelser, der er i stand til at sætte kunsten i spil i det omgivende samfund.
  • SDMK er bevidst om sit ansvar som højt værdsat og markant aktør i det kulturelle landskab.
  • SDMK indbyder til interaktion mellem fagligheder, hvor sparring og inspiration danner grobund for gensidig respekt og fælles udvikling.
  • SDMK er et rummeligt konservatorium, som vægter fællesskab på tværs.
  • SDMK insisterer på at hensynet til både den enkelte og de faglige fællesskaber kan lykkes, – og på at kommunikation mellem niveauerne er et fælles ansvar.