20.09.2016 08:22

17 organister konkurrerer

Wadden Sea International Organ Competition har udvalgt deltagerne


Med deltagere fra Canada, Danmark, England, Frankrig, Japan, Letland, Sydkorea, Tyskland og USA kommer regionens nye musikkonkurrence i høj grad til at leve op til det internationale islæt i navnet: ”Wadden Sea International Organ Competition”.

Syddansk Musikkonservatorium, som står bag arrangementet, vil med konkurrencen ikke blot sætte fokus på orgelmusikken og interessen for det store instrument, men også fremhæve vadehavsregionens egenart.

En bedømmelseskomité bestående af Birgitte Ebert, domorganist i Ribe, Sven-Ingvart Mikkelsen, organist ved Frederiksborg Slotskirke i Hillerød og Christian Blom Hansen, docent ved Syddansk Musikkonservatorium har netop udvalgt 17 konkurrencedeltagere ved en screening af de indkommende ansøgninger og udtaler i den forbindelse: ”Ansøgerne viste alle et højt teknisk niveau og præsenterede sig i velindstuderede og seriøse fortolkninger af det afvekslende program.”

Det er meget glædeligt at kunne konstatere at tilstrækkeligt mange ansøgere beherskede deres instrument og det krævende repertoire i en sådan grad, at de kunne kendes kvalificerede til at deltage i en solistkonkurrence på højeste niveau, som "Wadden Sea International Organ Competition”", siger konkurrenceleder Marianne Granvig og forklarer om udvælgelsen: ”Juryen lyttede til ansøgernes indspilninger uden at vide, hvem der spillede. Først da alle ansøgere var bedømt, blev deres identitet afsløret for komitéen”.

De 17 deltagere skal, inden de indfinder sig i Esbjerg den 11. januar 2017, have indstuderet en halv snes orgelværker af næsten to timers samlet spilletid. Ganske vist er det kun tre af dem, der kommer til at gå hele vejen til finalen, men de skal alle være forberedte, hvis det nu skulle blive dem.

For publikum bliver der ligeledes rig mulighed for at høre nogle af verdens største talenter spille i regionens kirker.

 

Fakta:

Deltagernes navne vil blive offentliggjort på konkurrencens hjemmeside inden for kort tid.

Hver ansøger indsendte eksamensbeviser og biografier, men det, der afgjorde, om de kunne deltage i konkurrencen eller ej, var deres indspilning af fire nøje udvalgte værker af hhv. J.S. Bach, Nicolaus Bruhns, Rued Langgaard og Olivier Messiaen.

Ved selve konkurrencen vil en international jury bestående af syv fremtrædende organister fra Danmark, England, Frankrig, Italien, Storbritannien, Sydkorea og Tyskland til at bedømme de unge talenter som alle er under 35 år.

Pressefoto af bedømmelseskomitéen vedhæftet.

Læs mere på www.organcompetition.dk og www.facebook.com/waddenseaorgan