22.03.2017 13:06

Aftagerundersøgelse 2016

Resultatet er konservatoriernes fælles aftagerundersøgelse er offentliggjort.


I efteråret 2016 gennemførte de danske musikkonservatorier i fællesskab en undersøgelse blandt aftagere af deres dimittender inden for det pædagogiske arbejdsmarked, som udgøres af musik- og kulturskoler med og uden MGK i Danmark. Undersøgelsen er sat i værk af Musikkonservatoriernes Rektorer (MUR) som led i konservatoriernes løbende kvalitetssikring.

Undersøgelsen blev gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, med det formål, at give et billede af aftagernes aktuelle anvendelse og vurdering af dimittender fra konservatorierne samt en indikation af forventede fremtidige behov på området.

Overordnet viser undersøgelsen, at musikskolerne vurderer deres konservatorieuddannede lærer positivt og mener, at de i overvejende grad opfylder musikskolernes behov. Musikskolerne tillægger det stor betydning, at ansøgeren har en konservatorieuddannelse og de konservatorieuddannede læreres kompetencer vurderes generelt tilfredsstillende på de områder, som musikskolerne prioriterer højest.

Endvidere viser undersøgelsen også, at der er områder, f.eks. pædagogiske kompetencer i forhold til instrumentalundervisning på hold og kompetencer inden for projektarbejde, hvor musikskolerne oplever et behov for yderligere kompetenceudvikling for de konservatorieuddannede lærere.

Som væsentlige udviklingspunkter for musikskolerne udpeger musikskolelederne klasserumsledelse, tværfaglige/tværkunstneriske projekter, at være musikalsk skabende, samt varetagelse af undervisning af større hold.

Med denne aftagerundersøgelse har Syddansk Musikkonservatorium fået et godt udgangspunkt til for det fortsatte samarbejde med musikskolerne som væsentlige aftagere af dimittender fra konservatoriernes uddannelser, samt et væsentlig redskab til fortsat at kvalificere institutionens uddannelser. Undersøgelsens resultater vil således blive inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af nye uddannelser, studieplaner og efter- og videreuddannelsestilbud.

Find undersøgelsen her!