12.05.2015 21:30

International orgelkonkurrence til Esbjerg

SDMK vil tage arven op efter den prestigefyldte Carl Nielsen Orgelkonkurrence.


Syddansk Musikkonservatorium og en række lokale kræfter vil tage arven op efter den prestigefyldte Carl Nielsen Orgelkonkurrence, som Odense Symfoniorkester skrinlagde i 2013.

Bag det nye initiativ står blandt andet vicerektor Marianne Granvig, som i en årrække beklædte posten som generalsekretær for netop Carl Nielsen Konkurrencerne og som af centrale kilder tilskrives æren for at de har opnået det format og den anerkendelse, de har: "Syddansk Musikkonservatorium vil etablere en international orgelkonkurrence i Region Syd. Et kunstnerisk fyrtårn med en stærk lokal forankring, som vil udgøre en væsentlig drivkraft i forhold til orgelmusikken i Danmark. Samtidig indtænker vi pædagogiske vinkler for at styrke den musikalske fødekæde", fortæller hun om planerne, der gerne skulle munde ud i den første konkurrence i 2017.

Internationalt trækplaster
Domorganist i Ribe Domkirke, Birgitte Ebert, er selvsagt begejstret ved udsigten til en international orgelkonkurrence i regionen: "Marsklandet i Vestjylland har siden middelalderen haft et rigt orgellandskab. Et stort orgel og god musik har gennem århundreder haft høj prioritet og nærmest været et statussymbol for området. En konkurrence i regionen vil yderligere styrke interessen for instrumentet og musikken, ligesom den vil være et trækplaster og inspiration ikke alene for unge danske orgelspillere, men også musikere fra hele verden", siger hun. 


Præmiesum på 250.000 kr.
Med præmiepenge der sammenlagt udgør en kvart million kroner, placerer konkurrencen sig blandt sværvægterne inden for kategorien. Beløbet i sig selv er naturligvis med til at skærpe interessen blandt de internationale talenter, men pengene i sig selv er ikke nok til at planlægge og afvikle en begivenhed af denne kaliber, fastslår Marianne Granvig, som foruden vicerektortitlen også er generalsekretær for World Federation of International Music Competitions. "Der vil være behov for en række frivillige medarbejdere i form af værtsfamilier for deltagerne og chauffører til at køre deltagerne til øvning og konkurrencerunder i regionens kirker. Mobiliseringen af et sådant frivilligt netværk er samtidig med til at forankre konkurrencen i lokalområdet og sikre ejerskab", slutter hun og appellerer samtidig til virksomheder, fonde og privatpersoner om at støtte op om arrangementet.   


Fakta: Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) i Esbjerg planlægger at etablere en international orgelkonkurrence, der afholdes som en tilbagevendende begivenhed hvert 3. eller 4. år. Konkurrencen vil være åben for organister under 35 af alle nationaliteter. Max. 24 deltagere udvælges af det samlede ansøgerfelt. Den samlede præmiesum er på 250.000 kr. 

Konkurrencen afvikles over tre runder, hvor de 24 udvalgte deltagere reduceres til 12 deltagere i semifinalen og tre i selve finalen. De tre runder afvikles ved forskellige orgler i regionen herunder  Marcussen-orglet i konservatoriets koncertsal. Sideløbende med konkurrencen afholdes koncerter, orgeldemonstrationer, foredrag og workshops, foruden musik- og instrumentformidling til børn.