16.10.2017 14:07

Konference: Musikalsk læring på tværs

UC SYD og Syddansk Musikkonservatorium inviterer til musikpædagogisk konference.


SDMK og UC SYD afholder den 4.-5. januar 2018 en musikpædagogisk konference ”Musikalsk læring på tværs”.

Programmet omfatter oplæg og workshops fra en række markante danske og internationale aktører på det musikpædagogiske felt. Torsdag handler om mulighederne i den åbne skole, mens fredag har den undervisende kunstner som tema. Man kan tilmelde sig en eller begge dage.
 
Nævnes skal også en spændende netværksmiddag torsdag aften, som kan tilmeldes enten som separat arrangement eller som integreret del af konferencen.
 
Deltagelse i det faglige program er gratis, men man skal dog selv afholde udgifter til frokost og netværksmiddag i forbindelse med tilmeldingen. Såfremt der viser sig behov for det, kan konservatoriet evt. arrangere fælles transport fra Odense.
 
Vi håber, at mange undervisere og studerende vil tilmelde sig konferencen og derved opdatere viden og styrke netværk inden for det musikpædagogiske felt.

Man er også velkommen til at dele og invitere til begivenheden på sociale medier og dermed udbrede kendskabet.
 
http://musikalsklaering.sdmk.dk/
https://www.facebook.com/events/473828059648309/?fref=ts

Følgende spørgsmål er centrale på konferencen:

  • Hvordan samarbejder man om musikundervisningen med andre professioner, så man udnytter hinandens forcer optimalt?
  • Hvordan skaber den undervisende kunstner både kunstneriske oplevelser og gode læringsforløb?
  • Hvordan kan samarbejdet styrke den musikalske skaben på et elementært niveau?
  • Hvordan styrkes musikundervisningen inden for forskellige aldersgrupper?
  • Hvad er kvalitet i musikundervisningen i det tværprofessionelle samarbejde?

Se mere og tilmeld dig på: http://musikalsklaering.sdmk.dk/ 

 

UC SYD og SDMK ønsker med konferencen at samle et bredt felt af musikpædagogiske aktører til fælles inspiration, refleksion og videndeling omkring muligheder i den åbne skole og vise nogle af de mange aktuelle eksempler på nyskabende og tværgående musikundervisning.

Vi vil sætte fokus på musikundervisning på tværs af professioner, kunstarter og genrer, og vi vil samtidigt sætte fokus på kreativitet og skabende processer i musikundervisningen.