23.06.2015 00:00

Musikalsk adspredelse i en svær tid

100 patienter har nu taget del i forskningsprojekt om musik og kræft


Siden 2006 har Margrethe Langer Bro arbejdet med levende musik på sygehuse, og for nylig kunne den vestjyske SDMK-adjunkt og Ph.d.-studerende runde patient nummer 100 i forskningsprojektet ‘Musik og kræft - levende musik under kemoterapi’, der fokuserer på musikkens evne til at mindste de bivirkninger og den angst, der opleves ved at gennemgå et kemoterapiforløb.  

Et rum til refleksion

“Det hele handler om at få patienterne til at slappe af. De flytter fokus fra sygdommen og skaber rum til refleksion over den forandrede livssituation”, siger Margrethe Langer Bro i den seneste udgave af ‘Dagens Medicin’, hvor man også kan læse, at planen er, at mindst 120 patienter vil have været igennem forsøget inden udgangen af 2015.

Live og på CD

Projektets deltagere er opdelt i tre grupper, hvoraf to af grupperne hører henholdsvis levende musik og musik på cd, mens den tredje er en kontrolgruppe. Den musikalske behandling varer en halv time, og i forbindelse hermed måles stresshormoner, blodtryk og puls, ligesom patienterne også udfylder et spørgeskema og registrerer kvalme i en patientdagbog.  

Musikalsk hjerteblod

Selve musikken forsøges tilpasset den enkelte patients præferencer, og selv om den tager udgangspunkt i noget genkendeligt, indeholder den samtidigt et element af overraskelse for patienterne, da mange af musikerne supplerer med egne kompositioner eller deres eget “musikalske hjerteblod”.

Et intenst møde
Både patienter og musikere giver udtryk for at projektet skaber et helt særligt og meget intenst møde, som sætter sig spor - også lang tid efter tonerne er klinget ud.

Fakta:
“Musik & Kræft – Levende musik under kemoterapi” er et Ph.d.-projekt ledet ef Margrethe Langer Bro - adjunkt ved Syddansk Musikkonservatorium og
PhD-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.