11.12.2017 14:38

Musikalsk læring på tværs

Stor tilslutning til SDMK's musikpædagogiske konference


Den 4. og 5. januar mødes omkring 350 musikpædagoger, musikere, lærere og andre interesserede på Tobakken i Esbjerg, når Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) og UC SYD inviterer til musikpædagogisk konference ”Musikalsk læring på tværs”.

På tværs

På programmet står et bredt felt af musikpædagogiske aktører, som vil sætte fokus på blandt andet mulighederne i den åbne skole og rollen som undervisende kunstner. 

Else Marie Okkels har som tidligere lektor i musik ved UC SYD stor erfaring med det tværprofessionelle samarbejde fra en række udviklingsprojekter. Hun er selv blandt oplægsholderne på konferencen og fortæller: ”Når vi bygger bro mellem den kunstneriske og den pædagogiske verden, styrkes børnenes kreativitet og sindene åbnes til et fantastisk musikunivers. Det kan give musikundervisningen i skolen et kæmpe stort løft. Vi vil med konferencen bl.a. sætte fokus på samarbejdet mellem professionerne og hvad det kræver af såvel kunstneres som skolens musiklærer for at det kan lykkes.”


Overvældende interesse

Også selve konferencen er et tværprofessionelt samarbejde, hvor UC SYD og Syddansk Musikkonservatorium er gået sammen med et fælles fokus for øje.

Den åbne skole har inspireret til mange nye samarbejder på tværs af musikskole og grundskole, og den overvældende interesse for de musikpædagogiske konferencer rundt om i landet peger på en lyst og energi til at udvikle området yderligere. Vi vil med konferencen gerne dele de gode idéer, så mange flere børn end i dag får mulighed for at opleve glæden ved musik”, fortæller Martin Gade, vicerektor på SDMK, som også vil fungere som facilitator ved konferencen. 

Oplæg, workshops og dialog 

Konferencen spænder over to dage, hvor indholdet veksler mellem oplæg, workshops og dialog. Deltagerne vil opleve kapaciteter på området i form af musikundervisere, forskere, komponister og udøvende kunstnere: Søren Østergaard, Finn Holst, Henriette Klitnæs, Else Marie Okkels, Kirsten Nielsen, Kirsten Juul Seidenfaden, Jeppe Just, Anders Møller, Dorothy Conaghan, Mogens Christensen, Henrik Goldschmidt, Peter Bruun.

Det er ikke længere muligt at melde sig til ‘Musikalsk læring på tværs’, men arrangørerne glæder sig over, at tilmeldingslisten afspejler et meget bredt deltagerfelt med aktører fra både folkeskoler, musikskoler, konservatorier og en række andre uddannelsesinstitutioner, hvorved et stort udsnit af det musikpædagogiske økosystem er repræsenteret.

Link til konferencens hjemmeside: