19.01.2018 11:11

Ny genreneutral solistuddannelse

SDMK lancerer solistuddannelse for skabende musikere


Syddansk Musikkonservatorium har netop fået godkendt solistuddannelsen ”Contemporary Creative Artist – CCA” som har et kunstnerisk/kompositorisk, værkskabende og værkformidlende sigte.

Ansøgningsfristen er 1. februar med optagelsesprøve i uge 17 2018.

Det skabende/kompositoriske udgør som hovedfag et bærende element sammen med en højnelse af egne instrumentale/vokale færdigheder.

CCA er en fleksibel solistuddannelse, som udover at være åben for alle genrer også giver mulighed for at arbejde både kollektivt og individuelt. Den studerendes kunstneriske projekter kan efter optagelse involvere øvrige solistklassestuderende gennem de to studieår i solistklassen - også på tværs af genrer.

"Det er ambitionen, at uddannelsen bidrager til at fremme kollektive og samskabende elementer samt generelt bidrager til at fremme en genre-åben tilgang, som det i øvrigt karakteriserer SDMK’s studiemiljø i Esbjerg, der omfatter både klassisk -, rytmisk - , elektronisk -, kirkemusik og folkemusik", siger vicerektor Martin Gade"

Uddannelsens profil afspejles både i optagelsesprøven samt debutkoncerten, hvori der lægges vægt på et højt kunstnerisk/kompositorisk værkskabende og værkformidlende sigte samt et højt instrumentalt/vokalt niveau.

Studieordning, optagelseskrav og yderligere information kan findes her:

https://www.sdmk.dk/index.php?id=108

Spørgsmål vedrørende uddannelsen kan rettes til vicerektor Martin Gade (63119919/mg@sdmk.dk)