23.03.2015 11:09

Nyt ansigt i aftagerpanelet

Efter godkendelse fra Kulturministeriet indtræder ensemblechef Katrine Ganer Skaug i SDMKs aftagerpanel.


Katrine afløser Rasmus Adrian som har ønsket at udtræde efter opsigelsen af samarbejdet med Sønderjyllands Symfoniorkester.

Aftagerpanelet er sammensat så det dækker SDMKs uddannelsesområder. Panelets medlemmer fungerer som rådgivere i forhold til udvikling og forbedring af institutionens uddannelsestilbud - ikke mindst i relation til de krav musikbranchen og den musikpædagogiske verden stiller til dimittenderne.

Katrine ganer Skaug er fra Oslo, hvor hun afsluttede sin cand.philol i musikvidenskab fra Universitetet i Oslo med efteruddannelse indenfor ledelse i kunstlivet. Hun har tidligere arbejdet som musikjournalist i bl.a. Norsk Radio (NRK P2), og har sideløbende været aktiv som musiker og underviser i musikhistorie og lyttemetodik på Den Norske Ballethøyskole, Lærerhøyskolen i Oslo og ved Musikvidenskab.

I 00’erne var hun programansvarlig koordinator på en række festivaler med fokus på ny musik, som fx MAGMA 2002 Berlin, De Internationale Kirkefestspil i Kristiansand og Nordiske Musikdage. Hun har udviklet et bredt internationalt netværk som generalsekretær for Nordisk Komponistråd 2003-07, chef for ungdomsorkesteret Orkester Norden 2008-12, og har siden november 2012 været kunstnerisk- og administrativ chef for Esbjerg Ensemble.

Katrine har haft en lang række hverv og kommitéposter i kulturlivet, og er nu bestyrelsesmedlem i SNYK, Rued Langgaard Selskabet, Opera Nord og Léonie Sonnings Musikfond.

Hun er p.t. også formand i Esbjerg Kommunes arbejdskommité for Kulturens Vækstlag. Med Katrine Ganer Skaugs indtræden sikrer SDMK en fortsat bredde i sammensætningen af aftagerpanelet.

Se listen over panelets øvrige medlemmer her: http://www.sdmk.dk/om-sdmk/aftagerpanel.html