14.04.2016 20:50

Nyt diplommodul

I samarbejde med UCSYD og Esbjerg Sangakademi udbyder SDMK nu modulet "Musikdidaktiske færdigheder".


Hvordan får man et børnekor til at klinge fantastisk og hvordan leder man børn i grupper, så musikken vokser og stemningen stiger?

Der er hjælp at hente for undervisere i folkeskolen, musikskolen, kirken og mange andre steder. Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg Sangakademi og UC Syd er gået sammen om et diplommodul, der præsenterer nogle af landets bedste undervisere inden for feltet.

Bag diplommodulets lidt tekniske navn ”Musikdidaktiske færdigheder” gemmer sig en række fag og færdigheder, der handler om udvikling af barnestemmen, sang og bevægelse og i det hele taget musikalsk skaben med stemmen som udgangspunkt. Det meritgivende modul udbydes af UC Syd.

Vicerektor Martin Gade på Syddansk Musikkonservatorium fortæller: ”Diplommodulet henvender sig til både musikskolelærere, folkeskolelærere, organister og andre, der arbejder med og interesserer sig for børnekor, og undervisningen vil i vid udstrækning tage udgangspunkt i deltagernes egen praksis”.

Også områder som klasserumsledelse og underviserens egne sang og klaverfærdigheder får plads i modulet, der i det hele taget har den åbne skole og de mange muligheder og udfordringer som fokus, når forskellige faggrupper skal arbejde sammen.

Else Marie Okkels, der er lektor ved UC SYD og modulansvarlig, glæder sig til samarbejdet og er klar til at bygge videre på de erfaringer UC Syd allerede har fået med diplommodulet sammen med Haderslev Sangakademi: ”Sangen og samværet har nogle potentialer for det enkelte barns personlige udvikling, men sandelig også for kulturen og fællesskabet. Med undervisere på modulet både fra konservatoriet og UC har vi forskellige kompetencer og kan i samarbejde tilbyde et meget spændende diplommodul”, siger hun.

Baggrunden for modulets opståen forklarer vicerektor Martin Gade således: ”Sammen med vores samarbejdspartnere på UC Syd vil vi gerne være med til give en håndsrækning til de mange engagerede musiklærere, der er optagede af at skabe gode kår for musikken i folkeskolen og andre steder ved at ruste dem bedre til at forestå musikaktiviteter som morgensang og skolekorledelse på et højt fagligt niveau.”

Tilrettelæggelsen af modulet finder sted i et samarbejde mellem Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg Sangakademi og UC SYD. Der vil således være undervisere på modulet fra alle tre samarbejdspartnere. Diplommodulet tones, så der lægges særlig vægt på sang og børnekorledelse.

Det nye diplommodul er samtidig et resultat af en partnerskabsaftale mellem musikkonservatoriet og UCSYD. Der er ansøgningsfrist d. 15. juni via linket https://evu.ucsyd.dk/EH06-16624