12.03.2015 12:35

SÅ ER DER STUNT!!

Bag om SDMK´s stuntkonkurrencer


Som en del af samarbejdet med Odense Symfoniorkester i Carl Nielsen Orkesterakademi varmer Syddansk Musikkonservatorium de studerende op med to stuntkonkurrencer i februar/marts. Det betyder to fredage med spænding, nerver, dyb koncentration og flot musik, og en der imellem liggende uge med benhårdt arbejde for de deltagende studerende. Formålet er at forberede de studerende på den virkelighed de træder ud i efter endt uddannelse ved SDMK. Symfoniorkestrene besætter nemlig deres stillinger gennem konkurrencer, og det er et sådant forløb og det pres det indebærer der imiteres, når SDMK afholder stuntkonkurrencerne. Ved den første konkurrence har deltagerne mulighed for at vise det bedste musikalske resultat de kan frembringe i samarbejde med deres hovedfagslærer, når de spiller tre orkesteruddrag af forskellige karakter og de første minutter af en wienerklassisk solokoncert for konkurrencens jury. Juryen giver herefter feedback på den studerendes optræden, og med afsæt i denne arbejdes der i den efterfølgende uges intensivt på at forbedre præstationen, inden de studerende på ny går på scenen for at overbevise juryen. Juryen består i år af fire musikere fra Odense Symfoniorkester, der repræsenterer hver deres instrumentgruppe, nemlig 1.koncertmester Eugene Tichindeleanu, fagottist Anna Moe, solotrompetist Per Morten Bye og solojanitsjar Jakob Weber.

Drivkraften bag SDMK´s stuntkonkurrencer er cello-professor Niels Ullner, der udover at være faggruppeleder ved SDMK også har fungeret som solo-cellist ved Malmø Symfoniorkester siden 1985. Niels Ullner er selv uddannet hos professor Asger Lund Christiansen og Pierre Fournier, og har en omfattende karriere som kammermusiker, orkestermusiker, solist og pædagog bag sig.

Spørger man Niels Ullner om hvad de studerende får ud af stuntkonkurrencerne er han ikke i tvivl:

  ”Stunt-konkurrence er en lille oase for fordybelse i undervisningsåret, hvor de studerende, der ellers har travlt med mange forskellige projekter og aktiviteter, kan fokusere et hundrede procent på deres instrument. Der skal helst ikke foregå andet end øvning i den uge, hvor stuntforløbet finder sted.”

Takket være Ullners lange og flotte karriere kender han om nogen spillereglerne og faldgruberne, når der skal prøves kræfter med ”den virkelige verden”, og måske netop derfor har han, med stor inspiration fra forhenværende solo-oboist og professor ved DKDM, Ole Henrik Dahl, markeret sig som en central ambassadør for stunt-konceptet i Danmark:

”Stunt-konkurrencer er jo et koncept der har været prøvet mange steder, men SDMK´s måde at gøre det på er enestående i Danmark på grund af det realistiske forløb. De studerende får fornemmelsen af hvordan det er i virkeligheden. Der er syv minutter pr deltager, så de skal være så fantastisk tydelige og præcise i deres signal. Nøjagtigt som ved en virkelig konkurrence. Det giver de studerende en god fornemmelse af hvordan det er at gå til konkurrence, så det ikke kommer bag på dem når de prøver det i virkeligheden.”

Det er i år femte gang at SDMK holder stunt-konkurrencer. Tidligere har konkurrencerne haft jury-medlemmer fra en lang række forskellige symfoniorkestre fra hele landet, men efter at SDMK har indgået en partnerskabsaftale med Odense Symfoniorkester omkring Carl Nielsen Orkesterrakademi, hvor studerende får lejlighed til at arbejde tæt sammen med etablerede orkestermusikere, er det naturligt at juryen består af musikere fra Odense Symfoniorkester. De fire jurymedlemmer repræsenterer instrumentgrupperne strygere, træblæsere, messing, og slagtøj. Kandidaterne spiller bag en skærm så juryen ikke kan se dem, og i en rækkefølge, der afgøres ved lodtrækning samme morgen som konkurrencen finder sted. Inden da har juryen modtaget de studerendes nodemateriale, men ved ikke hvem der spiller hvornår. Efter otte kandidater giver juryen feedback til deltagerne inden det næste hold deltagere indtager scenen på skærmen.

 Konkurrencens feedback-element fremhæver Niels Ullner som et helt centralt element i forhold til de studerendes udbytte:

”De studerende indkaldes enkeltvis og modtager respons fra hvert enkelt jurymedlem. Først fra det jurymedlem der repræsenterer instrumentet, der ligger længst væk fra den studerendes instrument i partituret og sluttende med det medlem der repræsenterer den instrumentgruppe den studerende hører til. De studerende lærer utroligt meget af den feedback de modtager fra juryen. Der er ingen kære mor når det er musikere der kommer udefra. Somme tider kan det pædagogiske og personlige kendskab mellem studerende og underviser godt mindske præcisionen i den indbyrdes kommunikation. Både fordi underviseren ubevidst eller bevidst kan komme til at tage nogle hensyn til den studerende, og fordi den studerende ikke altid tillægger underviserens ord samme vægt som en uvildigs. I ugen efter det første møde med juryen øver de studerende under vejledning af deres hovedfagslærer med afsæt i den feedback de har fået af juryen. Herefter optræder de på ny for juryen, men denne gang uden skærm, så der også kommer fokus på deres performance. Som orkestermusiker skal man både kunne favne et indordningselement som del af en større helhed, og med sit kropsprog kunne bidrage til den indbyrdes kommunikation mellem orkesterets musikere.”

Stunt-konkurrencerne er åbne for alle studerende, men obligatoriske fra tredje år, og for de studerende der deltager er det Niels Ullners erfaring, at det har en særdeles positivt afsmittende effekt på meget af det de foretager sig resten af deres studietid. Konkurrencerne forbereder således ikke blot de studerende på den barske konkurrencesituation de kommer til at stå i, når de efter endt uddannelse søger job i et symfoniorkester, men udstyrer dem også med nogle fokusområder og værktøjer til deres videre udvikling som musikere det er vanskeligt at tilegne sig i den daglige undervisning, hvorfor de er en vigtig del af SDMKs uddannelse af orkestermusikere og et helt centralt element i Carl Nielsen Orkesterakademis aktiviteter.