26.03.2015 14:01

SDMK er vært ved Nordtrad

141 deltagere har indtil videre sikret sig en plads når SDMK indbyder til årets vigtigste folkemusik-konference.


Uddannelseskoordinator Kristine Heebøll

I løbet af konferencens fem dage samles ca. 100 studerende og 40 undervisere fra videregående uddannelsesinstitutioner, der alle udbyder folkemusik. Her vil de sammen skabe et enestående forløb, hvor musikken binder både unge og erfarne talenter sammen med fokus på inspiration, networking og videndeling.

Workshops, diskussioner, koncerter skal sætte fokus på ikke mindst dansk folkemusik, sang og dans.

Hvorfor netop folkemusikken fortjener at blive gjort til genskab for en ugelang konference, har uddannelseskoordinator for folkemusikuddannelsen, Kristine Heebøll, et godt bud på: ”Folkemusik er måske den musikgenre, hvor den kulturelle særegenhed er tydeligst, og derfor er det helt centralt at styrke og udvikle dens position i det kulturelle landskab. Både fordi folkemusikken er en kilde til forståelse af vores egne kulturelle rødder, og fordi den i sig selv er et enestående vindue til andre kulturer og deres historiske baggrund.

Ved åbningshøjtideligheden vil musiker og hjerneforsker Peter Vuust desuden bringe musikken og dens biologiske forankring til debat for en fyldt sal af udøvere og undervisere.

Rektor for Syddansk Musikkonservatorium, Claus Skjold Larsen, er godt tilfreds med at lægge hus til begivenhederne: "Det er naturligvis et stort privilegium at få lov at danne ramme for en konference af dette format. Det er en af de allervigtigste begivenheder, når vi taler folkemusik og videregående uddannelser. Og selvom årets tema fokuserer på den danske tradition, så har folkemusikken altid lånt og ladet sig inspirere fra andre traditioner. Derfor er det særdeles berigende at have 140 musikere fra alle de nordiske lande og Baltikum i huset til et så intenst program."

Gallakoncert og bal

I løbet af konferencen byder deltagende oplægsholdere ind med så forskellige emner som Fanø-musik, litauiske danse, pastoral musik fra Sverige, transponering og improvisation, krop og stemme.

Konferencen afsluttes med en offentlig gallakoncert lørdag den 11. april i koncertsalen på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. Her vil 8 ensembler præsentere den musik, de har skabt i løbet af ugen. Koncerten vil således være en essens af traditioner og nutidige fortolkninger fra folkemusikkens mange hjørner og som en festlig punktum, inviteres der til dansk bal i konservatoriets café efter koncerten. På den måde afsluttes konferencen med en egentlig demonstration af konferencetemaet; den danske folkemusik, - sang og -dans.

Fakta:

Hvad: Nordtrad-konference 2015
Dato: 7.-12. April 2015
Sted: Syddansk Musikkonservatorium, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg
Finale: Gallakoncert og efterfølgende bal: lørdag d. 11. april kl. 19.00


Nordtrad er et undernetværk Nordisk Ministerråds mobilitetsprogram Nordplus.  Netværket består af musikkonservatorier og universiteter i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen, der tilbyder videregående uddannelser omkring folkemusik. Hvert år afholder netværket en konference, der spiller en central rolle i forhold til netværkets arbejde med at skabe og vedligeholde samarbejde og kontakter mellem institutionerne for såvel undervisere som studerende.
 
Syddansk Musikkonservatorium udbyder Danmarks eneste videregående uddannelse i folkemusik.

Se program mm. på konferencens hjemmeside!

Læs mere om folkemusikuddannelsen på SDMK!