bogudgivelser

Udgivelserne kan bestilles ved henvendelse til ehe@sdmk.dk. Husk at anføre titel og antal.

Forsendelse sker med Post Danmark efter gældende takster medmindre andet aftales.

 

 


"Speciel musik og drama med specielle børn og unge"

Mogens Christensen

Dokumentation af to kunstneriske projekter, som inddrog børn fra special- og normalområdet i Varde Kommune. Projektet blev iværksat og gennemført af cand. musicae og projektleder Birgitte Antonius i foråret 2012.
[Download som PDF]


"Musiker"

Peder Holm

Musikeren og komponisten Peder Holm som har haft et langt og alsidigt virke står bag denne publikation, hvor han detaljeret kommer omkring mange aspekter af et liv i musikkens tjeneste. Afsnittet "Komponist" indleder han således: "Jeg begyndte at komponere efter sommerferien, inden jeg blev 9 år. Der må vel have været nogle tilløb i tiden forinden, i hvert fald fik jeg d. 3. september 1935 et hefte med nodepapir af Tante Jo".
Dansksproget selvbiografi
126 sider
Ikke udgivet - kun download
[Download publikationen her]


"Vestjysk Symfoniorkester"

- programmer og programpolitik 1948-1981

Peder Holm

Gennem en dobbeltstilling som leder af Vestjysk Musikkonservatorium og kunstnerisk leder af Vestjysk Symfoniorkester fremmede Peder Holm et væsentligt samarbejde mellem to markante musikinstitutioner i Esbjerg. Denne beretning som dækker tre årtier omfatter værkfortegnelser, samarbejder, dirigenter, solister foruden samtlige 163 programmer.
80 sider
Ikke udgivet - kun download
[Download publikationen her]


"Acoustical canvases"

The music of Poul Ruders – up to and including The Handmaid’s Tale

Per Erland Rasmussen

”Acoustical canvases” er den første monografi om den internationalt kendte danske komponist Poul Ruders og hans musik. Bogen giver en grundig indføring i Poul Ruders' omfattende musikalske produktion gennem 31 år. Den 439 sider lange bog formidler et væld af informationer, som ikke kan læses andre steder. Per Erland Rasmussen underviser på Syddansk Musikkonservatorium Odense og har (sammen med Bertel Krarup) i 25 år (1985-2009) arrangeret den årlige ny musik-festival Musikhøst.
[læs boganmeldelse af Niels Rosing-Schow]
Engelsksproget monografi
439 sider, illustreret
Dmt Publishing, København 2007
Pris: kr. 250,00


"Liturgisk orgelspil"

Søren Gleerup Hansen

”Liturgisk orgelspil” er den første store danske orgelskole i liturgisk orgelspil. Søren Gleerup Hansen, der har stor pædagogisk erfaring bl.a. som underviser på Sjællands Kirkemusikskole, har bygget bogen op omkring nitten koraler fra Koralbogen til Den Danske Salmebog. Til hver salme knytter der sig bl.a. idéer til forspil, koralsatser og oplæg til improvisation. Derudover præsenteres der fyldige omtaler af kirkeåret, orglet og dets registre, kirketonearter, salmespil m.m.
Udgivet af Kirkemusikalsk Kompetencecenter på VMK Forlag.
172 sider
VMK Forlag 2010
ISBN: 978-87-89919-21-8
Pris: kr. 375,00


"Orglet synger"

Søren Gleerup Hansen

Undertitel: Salmespil for børn og unge  
Ny orgelskole for børn og unge. 23 salmer i to- og trestemmige udsættelser med fyldige kommentarer om bl.a. fingersætning, forspil, vejrtrækning og om orglet som instrument.
Udgivet af Kirkemusikalsk Kompetencecenter på VMK Forlag.
Illustrationer: Frederik Gislinge
71 sider, illustreret (alle i farver)
VMK Forlag 2009
ISBN: 978-87-89919-18-8
Pris: kr. 175,00


"Det glemmer jeg aldrig …"

Eva Fock

– sagt af en elev på Elling skole efter en intensiv, musikalsk sejlads. Med undertitlen ’et krydstogt i musikformidling’ dokumenterer rapporten VMKs forskningsprojekt om kreativ musikformidling i skolen. I centrum af undersøgelsen står professor i musikformidling Mogens Christensens arbejde og metoder. Rapporten er baseret på en musiketnologisk arbejdsform.  
71 sider, illustreret (alle i farver)
VMK Forlag 2009
ISBN: 978-87-89919-17-1
Pris: kr. 125,00 (95,00 ved køb af min. 15 stk.)


"At skabe interesse…"

- Festskrift for Orla Vinther

Mogens Christensen (red.)

Redigeret af Mogens Christensen og udgivet på VMK Forlag. Bogen indeholder en række artikler om musikhistorie og musikpædagogik samt en række hilsener til fødselaren af både erindringsmæssig og musikalsk art. Blandt bidragsyderne er Anders Brødsgaard, Fuzzy, John Høybye og Jan Maegaard samt flere undervisere ved VMK.
Indlæg fra Mogens Andersen m.fl.
248 sider, illustreret (nogle i farver)
VMK Forlag 2007
Pris: kr. 225,00


"2-lærerundervisning"

– Musikalsk leg med guitaren i centrum

Kirsten Nielsen m.fl.

34 sider, hæfte
VMK Forlag 2002
Lærervejledning
Pris: kr. 60,00


"Baby-undervisning"

Kirsten Nielsen

62 sider, hæfte
VMK Forlag 2002
Lærervejledning
Pris: kr. 100,00


"2x22 Nocturnes"

Hans Tyrrestrup

En gengivelse af Hans Tyrrestrups udsmykning af Vestjysk Musikkonservatoriums koncertsal – de 22 maleriske ’nocturner’ – som har inspireret en eksperimenterende gruppe studerende, ”musEXP”, til 22 musikalske nocturner. Kombinationen af malerier og partitur er blevet samlet i bogen, hvor tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen står for et mindre forord. Musikken er indspillet på en cd, der følger med bogen.
Billedværker og partiturer i grafisk notation
60 sider, alle illustreret (nogle i farver) + 1 cd
VMK Forlag 2001
ISBN: 87-89919-06-8
Pris: kr. 275,00


"Per Nørgårds Tonesøer"

Jørgen Mortensen

I 1991 finder komponisten Per Nørgård frem til nogle interessante musikalske strukturer, Tonesøerne. De bygger på den uendelighedsrække, som Per Nørgård har arbejdet med  siden  1959. De danner et utroligt materiale for komposition, bl. a. fordi de har deres egen tonalitet, som ikke er konstant eller naiv, men fluktuerende.
Udregningsprocessen er så omfattende, at det er uoverkommeligt med ”håndkraft”. Jørgen Mortensen har programmeret strukturerne, realiseret klangbilleder og printet nodebilleder ud. I bogen gennemgås strukturerne, og de vises for første gang frem på tryk.
Med efterord ved Per Nørgård
146 sider, illustreret
VMK Forlag 1992
ISBN: 87-89919-00-9
Pris: kr. 100,00