PUV - Pædagogisk udviklingsvirksomhed

Pædagogisk udviklingsarbejde eksisterer i krydsfeltet mellem forskning og praksis. Formålet er at generere ny viden gennem praksisrelaterede problemstillinger inden for det musikpædagogiske område og dermed skabe grundlag for den videre pædagogiske udvikling - på SDMK såvel som i det øvrige musikpædagogiske økosystem.

Det pædagogiske udviklingsarbejde på SDMK varetages af institutionens undervisere, der gennem konkrete projekter belyser og arbejder med forskellige tematikker inden for området. PUV-projekter på SDMK involverer som hovedregel konservatoriets studerende som aktive deltagere i processen.

Sigtet med det pædagogiske udviklingsarbejde på SDMK er at skabe en vidensproduktion, der udmønter sig i et konkret udbytte, udstikker en retning for brugen heraf og videreudvikler det musikpædagogiske praksisfelt i et større perspektiv. 

Afsluttede PUV-projekter