Kontakt

Telefon:
63119941
E-mail:
anb@sdmk.dk

Funktioner

 • Sekretær for ledelsen
 • Sekretær/referent for diverse råd og nævn
  • Samarbejdsudvalg
  • Studienævn Odense
  • Møder ml. ledelsen og SN-forpersonskaber
  • Personalemøder Odense
  • Personalemøder Esbjerg (kun dagsorden)
  • ITS-udvalg
  • Kantineudvalg Odense
  • Kantineudvalg Esbjerg (kun dagsorden)
  • Møder ml. ledelsen og Studenterrådet
  • Møder ml. ledelsen og DSR (kun dagsorden)
  • MUR når SDMK har formandskabet (næste gang 2024-25)
 • Håndtering af stillingsopslag
 • Tovholder på den praktiske del af konferencer, leder-  og personaleseminarer, jubilæer, afskedsreceptioner m.v.
 • Dimission - Invitation, tilmelding og program
 • Legathåndtering
 • Sekretær for bestyrelsen for Odd Fellow Ordenens rejselegat i Odense
 • Hotelbestilling
 • Ind- og udgående post inkl.hovedpostkassen info@sdmk.dk 
 • KODA-indrapportering
 • Indsamling af ferieønsker i administrationen
 • Indkøb af kontorartikler
 • Telefonomstilling
 • Håndtering af instrumentudlån
 • Intranet - Opslag og opdateringer
 • Diverse ad-hoc opgaver