Kontakt

English version below!

Baggrund og uddannelse:

Jytte von Rüden har studeret ved Det jyske Musikkonservatorium i Aarhus hos Prof. Mogens Ellegaard og på Hochschule für Musik und Theater i Hannover hos Prof. Elsbeth Moser.

På Jytte von Rüdens initiativ blev solistklassen i accordeon oprettet ved de danske musikkonservatorier, og hun debuterede herfra som den første accordeonist i Danmark.

Jytte von Rüden er den eneste accordeonlærer ved et dansk musikkonservatorium, der er uddannet både solistisk og pædagogisk, ligesom hun er den eneste, der har erfaring med musikskolelivet.

Ansættelser:
I 1980 blev Jytte von Rüden ansat ved Det jyske Musikkonservatorium og i 1983 blev hun docent samme sted.

Siden 2008 er hun ansat ved Syddansk Musikkonservatorium – SDMK.

Intsrumenter, fag, studier:
Jytte von Rüden underviser i accordeon, klassisk harmonika, kammermusik, pædagogik og brugsharmonika.

Uddannelsen i klassisk harmonika kan kun studeres ved SDMK og er dermed et enestående uddannelsestilbud i Danmark.

SDMK tilbyder Bachelor- og Kandidatuddannelser samt Solistklasse i både accordeon og harmonika.

Solist:
Jytte von Rüden er i Danmark en af pionererne inden for det klassiske accordeonspil. Hun har givet utallige solokoncerter, både herhjemme og i udlandet, hvor hun gennem sin tekniske og musikalske autoritet på fornemste vis har repræsenteret både instrumentets originalmusik og de klassiske stilarter.

Flere komponister, som f.eks. L. Kaiser (DK), P. Fievé (DK) og C. Mansker(USA), har skrevet værker specielt til Jytte von Rüden.

Hun har optrådt som solist med flere symfoni- og kammerorkestre, og hendes solistiske virke har bl.a. ført hende til lande som Tyskland, Sverige, Spanien, Italien, Tjekkiet og Polen. Hun har bl.a. været solist med Georgiens Kammerorkester under ledelse af Liane Issakadze i Schleswig-Holstein Musikfestival.

Kammermusiker:
Som kammermusiker har Jytte von Rüden spillet i utallige sammenhæng og kombinationer og ad denne vej givet koncerter i Danmark, Tyskland, Sverige og Italien. Hun har gennem sit spil og beherskelse af instrumentet bevist, at accordeonet har ubegrænsede muligheder – også i  kammermusikken.

I 1997 dannede Jytte von Rüden DUO MODUS sammen med violinisten Marta Líbalová. Duo Modus www.duomodus.dk er både i den instrumentale sammensætning og repertoire unik og bekræfter kammermusik og fortolkning på højeste niveau.

Flere komponister, heriblandt Anders Koppel og Ole Schmidt, har skrevet dobbeltkoncerter til Duo Modus, som blev uropført med stor succes.

Jytte von Rüden har optrådt med Duo Modus i de fleste europæiske lande, ligesom duoen gentagne gange har givet koncerter i Israel og Hong Kong. Også  festivaler som f.eks. Schleswig-Holstein Musikfestival, ”Chambermusic Connects the World” i selskab med Gidon Kremer, Yuri Bashmet og Guarneri-Kvartet, Tel Aviv Kammermusikfestival og Gustav Mahler Festival hører til duoens koncertsteder.

Diskografi:
Jytte von Rüden har udgivet fire CDer med Duo Modus, som indeholder repertoire fra barok til moderne i duoens egne arrangementer.

I 2005 blev CDen ”Duo Modus in Another Way” kåret til ugens CD i Danmarks Radio.

Pædagog:
Jytte von Rüden har gennem mere en 20 år opbygget et nationalt og internationalt accordeonmiljø og gjort en stor indsats for instrumentet både solistisk, kammermusikalsk og pædagogisk.

 


Jytte von Rüden
 

Background and education:

Jytte von Rüden has studied at the Royal Academy of Music in Aarhus under Professor Mogens Ellegaard and at the Hochschule für Musik und Theater in Hannover under Professor Elsbeth Moser.

On the initiative of Jytte von Rüden the Danish Music Academies created a soloist class for accordion, and Jytte von Rüden debuted as the first accordionist in Denmark.

Jytte von Rüden is the sole accordion teacher at a Danish Music Academy that has a degree both as an accordion soloist and in pedagogy. Likewise Jytte von Rüden is the only accordion teacher with experience from music schools.

Prior employments:

In 1980 Jytte von Rüden was hired at the Royal Academy of Music in Aarhus and in 1983 she became an Associate Professor.

Since 2008 Jytte von Rüden has been employed at the Danish National Academy of Music (SMDK).

Instruments, courses, studies:

Jytte von Rüden teaches classical accordion, accordion with S.B., chamber music, pedagogy and accordion as an accompaniment instrument.

The study of accordion with S.B. can only be done at SMDK and is a unique education in Danmark.

Jytte von Rüden teaches both bachelor and masters degree and training as a soloist on the accordion and accordion with S.B. at SMDK.

Soloist:

Jytte von Rüden is one of the pioneers of classical accordion in Denmark. Jytte von Rüden has performed a myriad of solo concerts both in Denmark and abroad, where she has showcased her technical and musical prowess through both the instruments original music and classical pieces.

Numerous composers, e.g. L. Kaiser (DK), P. Fievé (DK) and C. Mansker (USA) have written compositions specifically for Jytte von Rüden.

Jytte von Rüden has performed as a soloist with numerous symphony and chamber orchestras and her soloist career has led her to perform in countries like Germany, Sweden, Spain, Italy, Czech Republic and Poland.

Jytte von Rüden performed as a soloist with the Georgian Chamber Orchestra under direction of Liane Issakadze at the Schleswig-Holstein music festival.

Chamber musician:

As a chamber musician Jytte von Rüden has performed in numerous constellations and combinations, and she has given concerts in Denmark, Germany, Sweden and Italy. Jytte von Rüden has through her playing and mastery of her instrument proven, that the accordion has unlimited possibilities even in the chamber music world.

In 1997 Jytte von Rüden founded Duo Modus for violin and concert accordion. Duo Modus (www.duomodus.dk) is a unique constellation both with regards to instruments and repertoire and showcases chamber music at the highest level.

Multiple composers including Anders Koppel and Ole Schmidt have written double concerts for Duo Modus, which have premiered with high praise.

Jytte von Rüden has performed with Duo Modus in most of the European countries, and the duo has performed multiple times in Israel and Hong Kong. Duo Modus has also performed at Festivals e.g. Schleswig-Holstein Music Festival, Chamber Music Connects The World accompanied by Gidon Kremer, Yuri Bashmet and Guarneri-Quartet, Tel Aviv Chamber Music Festival and Gustav Mahler Festival.

Discography:

Jytte von Rüden has released four CD’s with Duo Modus, which contains repertoire ranging from baroque to modern in the duos own arrangements.

In 2005 the CD “Duo Modus in Another Way” was rewarded with CD of the Week by the Danish Broadcasting Corporation (DR)

Pedagogy:

Jytte von Rüden has dedicated more than 20 years building a national and international accordion community and has done an admirable effort promoting the instrument both as a soloist through chamber music and pedagogical.