Kontakt

CV

Docent

Arbejdsområder på SDMK                   

Grundlæggende musikpædagogik
Hørelære
Hørelærepædagogik
Efteruddannelse
Kursusholder
Foredragsholder

Koordinator for MPU-uddannelsen.
Studienævnsformand.
Medlem af PUV-udvalget.
Medlem af SDMK-udvalget.
Medlem af udvalg vedr. delpolitik.
Medlem af musikpædagogisk forum.

Undervisningserfaring    

Andre konservatorier.
Musikskoler.
Privatundervisning.

Eventuelle gennemførte KUV/PUV-projekter eller anden forskning

Arbejder pt. på aktuelt PUV-projekt.

Udvalgte publikationer og udgivelser

Musikalsk legestue (WH).
I musikkens favn (Dansk sang).
Diverse artikler mm.

Uddannelsesbaggrund

3 konservatorieuddannelser:
Almen musikpædagog
Musikleder
Hørelærepædagog