Kontakt

CV

Docent

Arbejdsområder på SDMK                   

Underviser de klassiske studerene i faget hørelære. Desuden undervisning i Børnekorledelse. Leder af Konservatoriets Pigekor siden 1983, Korskole siden 1986 og Spirekor siden 2005.

Kunstnerisk praksis        

Leder af Treenighedskirkens Drenge- og mandskor siden 1989. Med både Pige- og Drengekor afholdes en række koncerter i landsdelen og det øvrige Danmark. Fast samarbejde med Esbjerg Ensemble ved 2-3 koncerter årligt. Desuden fast samarbejde med Sankt Annæ Pigekor. Årlige koncertrejser til udlandet med begge kor. Deltagelse i internationale korkonkurrencer. I 1980'erne dirigent for "Syvkantens Kor" og "Vokalia" - begge blandede kor.

Undervisningserfaring    

Ansat ved SDMK siden 1980. 1986-1990 ansat ved Varde Musikskole i fagene musikalsk forskole, børnekor og hørelære. Undervisning i hørelære på DKDM i årene 1986-1990. Undervisning af Treenighedskirkens Forskole siden 1989. Ofte instruktør ved korstævner specielt i Folkekirkens Ungdomskor-regi. Kurser i børnekorledelse i FUK-regi. I en årrække efteruddannelse (årskurser) af organister på SDMK . Masterclasses ved Den Jyske Sangskole samt Haderslev Sangakademi. Bestyrelsesmedlem i "Danske korledere" i årene 1996 - 2008. Medstifter og bestyrelsesmedlem i Esbjerg Sangakademi.

Udvalgte publikationer og udgivelser

Medforfatter af "Musikalsk legestue" (lærerbog). Idé og gennemførelse af "Sangglad Børnehave" - undervisningsprojekt (incl. CD og sangbog) i Esbjerg Kommune. Indspilning af 5 cd'er samt medvirken på yderligere 5 cd'er med Konservatoriets Pigekor. Indspilning af 5 cd'er med Treenighedskirkens Drengekor. Morgensang i skolen - App udvikling.

Uddannelsesbaggrund

Almen Musikpædagog, Musikleder og Hørelærepædagog